Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
IMBM424 Polymer Engineering (TS 8) 927003 4 8 5

Dersin Amacı

Polimer bilimi ve teknolojisi hakkında bilgi vermek, Moleküler ağırlık ve sıcaklığın bir amorf polimer ve bir kristalli polimerin fiziki haline olan etkilerini öğrenme

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim İNANÇ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Prof.Dr. Mehmet SAÇAK, POLİMER TEKNOLOJİSİ, 2.baskı, Gazi Kitabevi, 2012. 2- Manas Chanda, "Introduction to Polymer Science and Chemistry; A prblem solving approach, CRC press, Newyork, 2006 3. Fred W. Billmeyer JR, Textbook of Polymer Science, 3rd ed, John Wiley ve Sons Pub., Newyork,1984

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Moleküler ağırlık ve sıcaklığın bir amorf polimer ve bir kristalli polimerin fiziki haline olan etkileri, Camsı geçiş sıcaklığını tanımlanması, Tg’nin üzerindeki molekül hareketleri, Camsı geçiş sıcaklığını etkileyen faktörler, zincir esnekliği ve polimerler arasındaki etkileşme kavramları, Doğal kauçuğun kimyasal formülü, Kauçuğun çekme-uzama grafiği, mekanik özellikleri, Bir kauçuk zincirinin zincir uçları arasındaki kuvveti,

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 2 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 3 42
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 11 11
54 Ev Ödevi 5 5 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Polymeric Structures ch1.pdf
2 Physical Properties of Polymers ch2.pdf
3 Thermoplastic technology ch3.pdf
4 Processing of Thermoplastics ch4.pdf
5 Thermoset Technology ch5.pdf
6 Elostomer Technology ch6.pdf
7 Polymer Composites ch7.pdf
8 Fiber Technology ch8.pdf
9 Midterm
10 Polymer Films ch9.pdf
11 Polymer Foams ch10.pdf
12 Polymer Coatings ch11.pdf
13 Additives used in Polymers ch12.pdf
14 Polymer Characterization Methods ch13.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1507819 Polimerlerin yapı-fonksiyon özellikleri ve karakterizasyonu konularında bilgi sahibi olmak
2 1507820 Polimerin değişik uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak
3 1507821 Termoset, termoplastik ve elostomerlerin özellikleri, üretim yöntemlerini ve uygulamalarını öğretmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78001 Matematik, fen bilimleri ve Metalurji ve Malzeme mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerini metalürji ve malzeme sistemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2 78002 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 78039 Gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında ve belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü, tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 78040 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 78051 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Metalurji ve Malzeme Mühendisliğine özgü araştırma konularının ve problemlerin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 78052 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 78053 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 78054 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 78055 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 78056 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 78057 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 78058 Malzeme sistemlerinin yapıları, özellikleri, işlenmesi ve performansına ilişkin bilim ve mühendislik ilkelerinin anlaşılmış olması.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4 4
2 4 4 4 4
3 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek