Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
IMBM426 Corrosion (TS 9) 927003 4 8 5

Dersin Amacı

Korozyon metallerin çevresi ile yaptığı kimyasal ve elektrokimyasal reaksiyonlar sonucu metalik özelliklerini kaybetmesi olayıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi. Sinem Çevik

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Corrosion Engineering: Principles and Practice Corrosion Engineering Companion Corrosion Basics: An Introduction Corrosion Inspection and Monitoring Corrosion Testing Made Easy: Erosion-Corrosion Handbook of Corrosion Engineering 1/E Handbook of Corrosion Engineering 2/E Handbook of Corrosion Engineering (Chinese) ASM Handbook Vol. 13A: Corrosion: Fundamentals, Testing, and Protection Corrosion Control Corrosion Tests and Standards: Application and Interpretation Corrosion Testing Made Easy: Erosion Corrosion Fitz's Atlas of Coating Defects Galvanic Corrosion: A Practical Guide for Engineers Handbook of Cladding Technology Macaw's Pipeline Defects Modelling Aqueous Corrosion: From Individual Pits to System Management Rust: The Longest War, by Jonathan Waldman Uhlig's Corrosion Handbook

Dersin İçeriği

metalik malzemelerin korozyon davranışlarının incelenmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 5 4 20
29 Bireysel Çalışma 1 10 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 1 7
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Korozyonun tanımı ve önemi, Korozyondan kaynaklanan ekonomik kayıplar
2 Korozif ortamlar
3 Korozyonun elektrokimyasal temelleri, korozyon hücresi, korozyon oluşumu
4 Polarizasyon ve türleri, hidrojen aşırı potansiyeli, korozyon hızına polarizasyonun etkisi
5 Pasiflik, korozyon hızı hesaplama metotları
6 Korozyonun sınıflandırılması ve türleri, Homojen korozyon, galvanik korozyon
7 Korozyon türleri
8 Korozyon türleri
9 Arasınav
10 Korozyondan korunmanın ilkeleri, ara yüzeyle ilgili tedbirler
11 Katodik ve anodik koruma
12 Katodik ve anodik koruma
13 Korozyonla mücadele
14 Korozyonla mücadele

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1521396 Korozyonun tanımını ve ekonomik boyutunu değerlendirir.
2 1521397 Korozif ortamları ve korozyonun elektrokimyasal temellerini kavrar.
3 1521398 Korozyon hızının ölçümünde temel kavramları ve metotları kavrar ve bu konuyla ilgili hesaplamalar yapar
4 1521399 Korozyon türlerini teşhis eder ve korozyon türlerinin önleme yollarını yorumlar.
5 1521400 Korozyon kontrolünde ortamla ilgili tedbirleri ve malzeme tasarımının ilkelerini kavrar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78001 Matematik, fen bilimleri ve Metalurji ve Malzeme mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerini metalürji ve malzeme sistemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2 78002 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 78039 Gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında ve belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü, tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 78040 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 78051 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Metalurji ve Malzeme Mühendisliğine özgü araştırma konularının ve problemlerin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 78052 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 78053 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 78054 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 78055 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 78056 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 78057 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 78058 Malzeme sistemlerinin yapıları, özellikleri, işlenmesi ve performansına ilişkin bilim ve mühendislik ilkelerinin anlaşılmış olması.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 3
3 3
4
5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek