Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSF105 Çizim I 927001 1 1 6

Dersin Amacı

Görsel dışavurumda etkili bir araç; esnek, canlı bir yöntem; objektif saptama tekniklerinden öznel yoğunlamalara doğru geliştirilebilir bir pratik olarak çizim (desen) dersi, görüntüsel bütünlüğü görsel çözümleme teknikleri, uzayın nokta-doğru-düzlemlerle analizi, eklemeci - çıkarmacı yöntemler üzerine yoğunlaşmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Metin Eker, Prof. Dr. Gülten İmamoğlu, Dr. Ögr. Üyesi Engin Güney

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Design Sketching, Olofsson, Eric., Sjölen, Klara. Keeos Design Books,2006, İsveç. 2) Sketching, Eissen,Koost., Steur, Roselien. Page One, 3) Sketching the Basics, Steir, Roselien. Eissen, Koost. BIS publishers, 2011, Amsterdam. 4) Rapid Viz, Hanks,Kurt., Belliston, Larry. Thomson, 2006, Boston. 5) Learning Curves, An Inspiring Guide To improve Your Design Sketch Skills, Keeos Design Books, Germany, 2011.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Görsel algılama biçimlerine ilişkin açıklamalar ve yeni metodolojik yaklaşımlar kapsamında bilgi verilerek uygulamalar yaptırılır. Modelden / obje ya da bir obje grubundan gözlem ve etüde dayalı çizimler yanında; imgelem gücü ile görsel anlatıma dayalı uygulama yeterlikleri arasındaki karşılıklı ilişkileri kapsayan uygulamalara yer verilir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
54 Ev Ödevi 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 13 4 52
6 Uygulama/Pratik 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 3 24
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Görsel imgelerle algılama, Algılamada etkili olan faktörler. Literatür hazırlığı Çizim I 1. hafta.docx
2 Algılama ve tepkiler, Görsel algılamada duyu – duyum – akıl yürütme, algısal kavramalar: şekil – biçim – yalınlık. Araştırma, inceleme ve uygulama Çizim I 2. hafta.docx
3 Dönem Projesi belirleme (Rönesans Dönemi). Araştırma, inceleme ve uygulama çizim I 3. hafta.docx
4 Dönem Projesi üzerine araştırma ve incelemeler. Araştırma, inceleme ve uygulama çizim I 4. hafta.docx
5 Proje Enstelasyon çalışmalarının yapılması. Araştırma, inceleme ve uygulama çizim I 5. hafta.docx
6 (Atelye) Proje tasarım ve çizimleri. Araştırma, inceleme ve uygulama çizim I 6. hafta.docx
7 (Atelye) Proje tasarım ve çizimleri. Araştırma, inceleme ve uygulama Çizim I 7.hafta.docx
8 (Atelye) Proje tasarım ve çizimleri. Araştırma, inceleme ve uygulama Çizim I 8. hafta.docx
9 Ara sınav çizim I 9. hafta.docx
10 Yaratıcılık ve tanımı, Sanatsal yaratma – duyu ve duyumlar Araştırma, inceleme ve uygulama Çizim I 10. hafta.docx
11 Algı – imge – imgelem – sembol – simgeler, Mecaz ve sanatta mecaz. Proje Enstelasyon digital çalışmalar ve öneriler. Araştırma, inceleme ve uygulama Çizim I 11. hafta.docx
12 Proje dosyaları oluşturulması (sanatçı, enstelasyon, tasarım, çizim, modelleme, digital, perspektif, maket). Araştırma, inceleme ve uygulama Çizim I 12. hafta.docx
13 Dosyaların incelenmesi eleştiriler. Araştırma, inceleme ve uygulama Çizim I 13. hafta.docx
14 Proje Teslim ve sergileme. Araştırma, inceleme ve uygulama Çizim I 14. hafta.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1274212 Sanatsal yaratıcılık üzerine kavramları öğrenir
2 1274213 Algı fizyolojisi, algılama ve anlamlandırma alt yapısı kazanır
3 1274214 Görsel algı kuramları öğrenir
4 1274215 Modelden gözleme dayalı çizim yapmayı öğrenir
5 1274216 Model ve imgesel çizim yapmayı öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70083 Gözlem yapma, problem tanımlama, ayrıştırma ve çözme bilgi ve becerileri.
2 70084 Tasarım sürecinin her aşamasında her yönüyle araştırma, bilgi toplama ve analizinin temel yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
3 70085 Tasarım çözümlerini yazılı, sözlü ve görsel olarak sunma ve aktarma (2B, 3B).
4 70086 Kullanım değeri olan ürün ve sistemlere yönelik tasarım konseptleri oluşturma becerileri.
5 70087 Tasarım odaklı araştırmanın sonuçlarını planlama, yönetme ve değerlendirme.
6 70088 Verili bir süre içinde yeterli sayıda ve nitelikte konsept seçeneği üretme ve geliştirme becerileri.
7 70089 Toplumun yaşam kalitesini yükseltmeye katkıda bulunacak ürünlerin tasarımına katkıda bulunmak.
8 70090 3 boyutlu model ve prototip yapımına yönelik temel bilgi ve becerisi.
9 70091 Kullanıcıyı ve kullanım süreçlerini anlamaya yönelik araştırma bilgi ve becerisi.
10 70092 Kullanıcının fiziksel, psikolojik, ergonomik, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarına kavrama becerisi.
11 70093 Toplumsal, kurumsal, bireysel ve bağlamsal farklılıklara karşı farkındalık ve duyarlılık.
12 70094 Malzemeleri tanıma, değerlendirebilme, seçebilme ve kullanabilme bilgi ve becerisi.
13 70095 Çağdaş imalat yöntemleri konusunda bilgilenme.
14 70096 Tasarım proje sürecini planlama ve yönetme becerisi.
15 70097 Farklı disiplinlerden uzmanlarla ekip içinde etkin çalışabilme becerisi.
28 70082 Yeni Program Çıktısı

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 28
Öğrenme Çıktısı
1 4
2
3
4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek