Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HRT223 Jeodezik Astronomi (SD 1) 927003 2 3 3

Dersin Amacı

Dünya yüzeyinde coğrafi nokta konumu belirlemek için kullanılan alet ve yöntemleri açıklamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Hüseyin KALKAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Thompson, D.B.,Introduction of Geodetic Astronomy, UNB Geodesy and geomatic Enginnering, Lecturer Notes,1981. -Yaşar, İ. K., Jeodezik Astronomi, , Harita Genel Müdürlüğü Yayınları, 1972. -Işık, B. C., Küresel Trigonometri, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2002.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Jeodezik astronomide temel kavramlar, astronomik koordinat sistemleri, astronomik üçgen çözümleri, yıldız gözlemleri, yıldızların özel konumları, yıldız koordinatlarındaki değişimler, astronomik almanaklar, zaman kavramı ve zaman hesapları, azimut, enlem, boylam belirleme.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 10 2 20
6 Uygulama/Pratik 4 4 16
9 Problem Çözümü 4 2 8
10 Tartışma 4 2 8
13 Deney 2 2 4
14 Gözlem 4 2 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin konusu amacı ve tanımlar
2 Astronomik koordinat sistemleri
3 Astronomik temel üçgen bağıntıları
4 Yıldızların özel konumları
5 Astronomik temel üçgen çözümleri
6 Doğuş, batış ve geçiş problemleri
7 Güneşin ve yerin hareketleri
8 Güneşle ilgili gölge problemleri
9 ARA SINAV
10 Yıldız koordinatlarındaki değişimler
11 Zaman kavramı ve zaman problemleri
12 Azimut belirleme yöntemleri
13 Enlem ve boylam belirleme ve uygulamaları
14 Enlem ve boylam belirleme ve uygulamaları
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1494913 Astronominin amacını ve jeodeziyle ilgisini kavrayacaklar.
2 1494914 Astronomik temel üçgen üzerinde hesaplar yapabilecekler.
3 1494915 Astronomik koordinat sistemleri tanıyıp, Güneşle veya yıldızlarla ilgili problemleri çözebilecekler.
4 1494916 Zaman tanımları ve zaman dönüşümleri hakkında bilgileri olacak
5 1494917 Astronomik ölçümlerle yüryüzünde konum belirleme çalışmalarını öğrenecekler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77730 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 77731 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 77732 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 77733 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi. bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 78071 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 77734 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 77735 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 77736 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 78072 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 77737 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 78073 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek