Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HRT225 Jeodezide Matlab Kullanımı (SD 1) 927003 2 3 3

Dersin Amacı

MatLab Programlama dili ile temel jeodezik problemlerin çözümü

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Sebahattın Bektas

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İpek Deveci KocakoçMatLab ve İstatistiksel Veri Analizi, 2007, Nobel yayınları, Ankara. Uğur Arifoğlu, Cemalettin Kubat MatLab Ve Mühendislik Uygulamaları, ISBN 975-2973-80-9, Alfa Yayınları. Aslan İNAN, MatLab Kılavuzu Grafik, Programlama, Matematik ve Mühendislik Uygulamaları, Papatya Yayıncılık.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

MatLab Programlamada Temel Kavramlar, Dosya Yapısı, Fonksiyonlar, Temel ödev, poligon hesabı, koordinat dönüşümü örnekleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 6 6
5 Derse Katılım 13 3 39
6 Uygulama/Pratik 10 3 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Matlab programının genel arayüzünün tanıtmı
2 MatLab Programlamaya giriş
3 MatLab Programlamada Temel Kavramlar,
4 Veri türleri
5 Dosya Yapısı,
6 Fonksiyonlar,
7 Örnek yazılım geliştrme
8 Ara sınav
9 Matlab programlama ile yazılım geliştirme
10 Matlab programlama ile I ve II. Temel ödev çözümü
11 Matlab programlama ile III ve IV. Temel ödev çözümü
12 Matlab programlama ile Poligon hesabı,
13 Matlab programlama ile koordinat dönüşümü çözümü
14 Matlab ile Temel Jeodezik hesapları yapan yazılım geliştirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1507627 Matlab programlama dili ile yazılım geliştirebilme
2 1507628 Mesleki problemlerin MATLAB da çözülmesi için algoritma kurabilme ve kod yazma

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77730 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 77731 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 77732 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 77733 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi. bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 78071 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 77734 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 77735 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 77736 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 78072 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 77737 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 78073 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek