Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HRT216 Web Programlama (SD 2) 927003 2 4 3

Dersin Amacı

WEB tasarımı ve İnternet teknolojileri temel kavramları verilerek, WEB tabanlı uygulama geliştirme yöntemleri, WEB tabanlı uygulama geliştirme teknolojileri ve araçlarının temel seviyede kullanım becerilerini kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Çetin KURNAZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Musa Çiçek, "Web Tasarım Temelleri" ,Kodlab, 2001. Sercan Çakır ,"PHP 5.4", Kodlab Yayın, 2013.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Temel HTML kodlama, Web sayfası tasarımı için gerekli HTML komutlarını kullanabilme , PHP programlama dili, PHP'de veri türleri, operatörler, program denetimi, alt programlar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 1 14
6 Uygulama/Pratik 10 1 10
10 Tartışma 10 1 10
11 Soru-Yanıt 10 1 10
20 Rapor Hazırlama 10 1 10
21 Rapor Sunma 5 1 5
29 Bireysel Çalışma 5 1 5
49 Performans 5 1 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Web Programlamaya Giriş
2 Temel HTML Etiketleri
3 Metinler ile Çalışmak, Linkler ile Çalışmak
4 Resimler ile Çalışmak, Listeler ile Çalışmak
5 Tablolar ile Çalışmak
6 Form’lar ile Çalışmak
7 Dreamweaver’ı Tanımak ve Kullanmak
8 XHTML ve HTML5
9 Ara Sınav
10 PHP’ye giriş
11 Operatörler,Karar yapıları
12 Döngüler
13 Fonksiyonlar
14 Diziler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1507552 İnternetin temel kavramlarını bilir, sunucu-istemci mantığını anlar.
2 1507553 HTML sayfası oluşturur, var olan bir sayfayı açar, kaydeder.
3 1507554 Temel HTML komutlarını bilir, sayfa düzenini ayarlar, metin biçimlendirir, bağlantı, listeleme gibi komutlarını bilir, grafik nesneleri, tablolar ekler ve biçimlendirir.
4 1507551 PHP hakkında temel bilgileri öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77730 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 77731 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 77732 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 77733 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi. bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 78071 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 77734 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 77735 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 77736 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 78072 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 77737 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 78073 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek