Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HRT220 Kentleşme ve Çevre (SD 2) 927003 2 4 3

Dersin Amacı

Dersin amacı, öğrencilerin kentleşme konusunda bilgilendirilmesi ve kentleşmenin çevre üzerine etkilerinin incelenmesidir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Asst. Prof. Dr. Nükhet KONUK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Nahoum, C., 2001. Urban Planning, Conservation and Preservation, McGraw-Hill, Inc..Farr, D., 2007. Sustainable Urbanism: Urban Design With Nature, Wiley, Inc.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kent ve Kırsal Yerleşmeler, Kentleşme ve Kentleşme Süreci, Kentleşmenin Özellikleri, Kentleşme Nedenleri, Gelişmiş Ülkelerde Kentleşme, Gelişmemiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Kentleşme, Türkiye’de Kentleşme, Kentleşme Politikaları, Kentleşme Modelleri, Kentleşme Sorunları, Çarpık Kentleşme ve Çevre, Sürdürülebilir Kentleşme, Kent Planlaması, Çevresel Yaklaşımlar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 2 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 2 2 4
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 5 70

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kent ve Kırsal Yerleşmeler
2 Kentleşme ve Kentleşme Süreci
3 Kentleşmenin Özellikleri
4 Kentleşme Nedenleri
5 Gelişmiş Ülkelerde Kentleşme
6 Gelişmemiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Kentleşme
7 Türkiye’de Kentleşme
8 Kentleşme Politikaları
9 9 Ara Sınav
10 Kentleşme Modelleri
11 Kentleşme Sorunları
12 Çarpık Kentleşme ve Çevre
13 Kent Planlaması, Çevresel Yaklaşımlar
14 Sürdürülebilir Kentleşme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1275297 Kentleşme modellerini bilir ve uygular
2 1275298 Kent planlamasında çevresel faktörlerin önemini bilir ve uygulamaya aktarır
3 1275299 Kentleşme politikalarını bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70015 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 70019 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70020 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70021 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi. bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70360 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 70022 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70023 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 70024 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 70373 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70025 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 70377 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3
2 3 4 2
3 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek