Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HRT228 İş ve Vergi Hukuku (SD 2) 927003 2 4 3

Dersin Amacı

Ders, öğrencilere mezuniyet sonrası iş hayatlarındaki çalışma yaşamına ilişkin hukuki yapıyı ve ülkemizde yürürlükte bulunan vergi mevzuatını anlatmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Cüneyt Mumcu

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Mumcu, Cüneyt, İş Hukuku Ders Notları 2. Mumcu, Cüneyt, Vergi Hukuku Ders Notları 3. Centel, Tankut, İş Hukuku, Beta Yayınları, 2016 4. Öner, Erdoğan, Vergi Hukuku, Seçkin Yayın, 2017

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Mezuniyet sonrası çalışma yaşamında işçi-işveren arasındaki ilişkileri ve özellikle bina ve arazi vergileri başta olmak üzere ülkemizdeki vergi sistemini içerir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
11 Soru-Yanıt 10 1 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 9 9
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 14 14
34 Okuma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İş hukukunun temelleri
2 Bireysel İş Hukuku - Bireysel İş Sözleşmesi
3 Bireysel İş Sözleşmesinin Başlangıcı, İçeriği ve Sona Ermesi
4 Toplu İş Hukuku - Toplu İş Sözleşmesi
5 Toplu İş Sözleşmesinin Başlangıcı, İçeriği ve Sona Ermesi
6 Sendika, Grev ve Lokavt Hakkı
7 Vergi Hukukunun temelleri
8 Vergi hukukunun konusu, içeriği ve uygulanması
9 Arasınav
10 Vergi çeşitleri ve vergilendirme süreci
11 Servet Üzerinden Alınan Vergiler
12 Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler
13 Harcamalar Üzerinden Alınan Vergiler
14 Vergi Benzeri Gelirler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1275314 İş hukukunun temelini öğrenir.
2 1275315 Bireysel İş Hukukunu anlar.
3 1275316 Toplu İş Hukukunu öğrenir.
4 1275317 Sendika konusunda bilgi sahibi olur.
5 1275318 Vergi ve vergilendirme sürecini kavrar.
6 1287536 Türkiye'deki vergilerin genel hatlarını öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70015 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 70019 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70020 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70021 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi. bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70360 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 70022 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70023 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 70024 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 70373 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70025 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 70377 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık