Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HRT311 Koordinat Sistemleri (SD 3) 927003 3 5 3

Dersin Amacı

Jeodezide kullanılan koordinat sistemleri ile ilgili bilgi vermek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Yasemin Şişman

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Aslan Dilaver, Jeodezide Temel Koordinat Sistemleri, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tarbzon,1997. • Krakiwsky, Wells,Coordinate Systems in Geodesy, UNB Geodesy and Geomatics Engineering, 1971. • Spring- Verlag, Heitz,S , Coordinates in Geodesy, 1988.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Koordinat Sistemleri, 1-2 boyutlu koordinat sistemi çatısı, 3-boyutlu koordinat sistemleri, Kartezyen ve küresel koordinat sistemleri ve aralarındaki ilişki, 3-Boyutlu Jeodezik temel koordinat sistemleri, Göksel Koordinat sistemleri, Saat açısı ve Ufuk koordinat sistemleri Yörüngesel koordinat sistemleri, WGS84 ve ITRS koordinat sistemleri, Doğal yersel koordinat sistemleri, Referans yersel koordinat sistemleri, Koordinat Sistemleri arasındaki dönüşüm modelleri, Benzerlik Afin ve Projektif dönüşümü dönüşüm

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 1 25 1
23 Proje Sunma 1 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 13 2 26
21 Rapor Sunma 1 1 1
22 Proje Hazırlama 1 4 4
29 Bireysel Çalışma 13 2 26

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Koordinat Sistemleri, 1-2 boyutlu koordinat sistemi çatısı KS_I_II_Hafta.pdf
2 3-boyutlu koordinat sistemleri KS_I_II_Hafta.pdf
3 Kartezyen ve küresel koordinat sistemleri ve aralarındaki ilişki KS_III_IV_Hafta.pdf
4 3-Boyutlu Jeodezik temel koordinat sistemleri KS_III_IV_Hafta.pdf
5 Göksel Koordinat sistemleri KS_V_VI_Hafta.pdf
6 Saat açısı ve Ufuk koordinat sistemleri KS_V_VI_Hafta.pdf
7 Yörüngesel koordinat sistemleri, KS_VII_VIII_Hafta.pdf
8 WGS84 ve ITRS koordinat sistemleri KS_VII_VIII_Hafta.pdf
9 ARA SINAV
10 Doğal yersel koordinat sistemleri KS_X_XI_Hafta.pdf
11 Referans yersel koordinat sistemleri KS_X_XI_Hafta.pdf
12 Koordinat Sistemleri arasındaki Benzerlik dönüşümü
13 Koordinat Sistemleri arasındaki Afin dönüşümü
14 Koordinat Sistemleri dönüşüm uygulaması
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1272536 jeodezide kullanılan koordinat sistemlerini tanıyacak,
2 1272537 Jeodezide kullanılan yersel, göksel ve yörünge koordinat sistemlerini ayrıntılı öğrenecek,
3 1272538 jeodezik Koordinat sistemleri arasında dönüşüm hesabı yapabilecekler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70015 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 70019 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70020 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70021 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi. bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70360 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 70022 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70023 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 70024 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 70373 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70025 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 70377 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3
2 3
3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek