Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HRT315 Görsel Programlama (SD 3) 927003 3 5 3

Dersin Amacı

Görsel (Visual) programlama dillerinden Delphi ile mesleki yazılım geliştirebilmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Aziz Şişman

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Marco Cantu, 2003. Delphi 7.0 Uygulama Geliştirme Klavuzu, Alfa Basım Yayım Dağıtım, ISBN: 975297339-6 Yanık, M., 2007. Visual Basic İle Programlama: Görsel Programlamanın Temelleri, Seçkin Yayınları, Cebeci, Ankara

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Yazılım geliştirmenin temel prensipleri, Görsel programlama ve uygulama ilkeleri, Algoritma geliştirme ve yazılım tasarımı ve görsel programlama yazılımları ile temel mesleki konularda algoritma hazırlayarak yazılım geliştirme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 60 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 1 14
22 Proje Hazırlama 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilgisayar, Bilgisayar Programı, Derleyici, Yorumlayıcı Kavramları
2 Yazılım kalitesi ilkeleri
3 Yapısal Programlama
4 Nesne Yönelimli Programlama
5 Görsel Programlama
6 Görsel programlamanın üstünlükleri ve sağladığı kolaylıklar
7 Algoritma geliştirme
8 Delphi yazılım geliştirme ortamı
9 Arasınav
10 Lokal ve global değişken kavramları
11 Dosya işlemleri, Veritabanı ilişkileri
12 Veritabanı programlama: veritabanlarına erişim, sorgulama ve güncelleme
13 Yazılım geliştirme (Delphi veya Visual Basic ile)
14 Yazılım geliştirme (Delphi veya Visual Basic ile)

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
43390 1288514 Delphi yazılımı ile temel mesleki konularda algoritmr hazırlayarak yazılım geliştirebilecek
43391 1288515 Yazılım geliştirmenin temel prensiplerini bilicek
43395 1288513 Görsel programlama ve uygulama ilkelerini bilicek
43405 1288516 Algoritma geliştirme ve yazılım tasarımı konularını bilecek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70015 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 70019 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70020 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70021 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi. bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70360 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 70022 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70023 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 70024 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 70373 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70025 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 70377 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık