Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HRT415 Radyometri (SD 5) 927003 4 7 3

Dersin Amacı

Uzaktan algılamanın fiziksel ve matematiksel modellerini detaylı olarak öğretmektir

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Assist. Prof. Dr. Sedat Doğan

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Schowengerdt, R.A., 2007. Remote Sensing, Models and Methods for Image Processing. Elsevier Inc. Egan W.G., 2004. Optical Remote Sensing, Marcel Dekker Inc. Rees W.G., 2001. Physical Principles of Remote Sensing, Cambridge University Press. Elachi, C and Van Zyl, J., 2006. Introduction to Physics and Techniques of Remote Sensing, Wiley and Sons Inc. Publication.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Elektromanyetik radyasyon. Radyasyon birimleri. Elektromanyetik radyasyonun ölçülmesi. Fotometri. Fotometrik birimler. Dijital görüntülerin fiziksel doğası. Sahne fiziği ve görüntüler arasındaki ilişkiler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
54 Ev Ödevi 3 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 3 5 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
54 Ev Ödevi 3 5 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Elektromanyetik dalgaların doğası ve özellikleri
2 Maxwell Denklemleri, Dalga denklemi ve çözümü
3 Elektromanyetik dalgaların kuantum özellikleri
4 Radyoasyon büyüklüklerinin terminolojisi ve birimleri
5 Spektral büyüklükler
6 Spektroskopi
7 Aydınlatma büyüklükleri
8 Elektromanyetik ışımanın ölçülmesi
9 Görünür ve yakın kızılötesi bandda katı cisimlerin algılanması
10 Arasınav.
11 Yansıma mekanizmaları ve radyometrisi.
12 İki yönlü yansıma modeli.
13 Görüntülerden, yansıma modellerinin radyometrisi ile ışık ve gölge bilgilerinin çıkarılması.
14 Termal radyografi ve kullanıldığı alanlar.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
84550 1507595 Uzaktan algılama teknolojisinin fiziksel doğasını ve temel oluşturan elektromanyetik teoriyi anlayacak.
84551 1507592 Algılayıcı sensörlerin nasıl üretilmesi gerektiğini kavrayacak.
84552 1507593 Sensörlerin ölçü yapma prensiplerini anlayacak.
84553 1507594 Nesnelerin, elektromanyetik radyasyonla elektronik ve moleküler seviyedeki etkileşim mekanizmalarını ve bunların matematiksel ifadelerini öğrenecek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77730 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 77731 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 77732 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 77733 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi. bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 78071 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 77734 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 77735 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 77736 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 78072 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 77737 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 78073 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
84550 5
84551 5
84552 5
84553 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek