Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HRT439 Endüstriyel Ölçmeler (SD 5) 927003 4 7 3

Dersin Amacı

Dersin amacı, madencilik ölçmeleri ve yeraltı ölçmeleri hakkında temel bilgileri vermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Asst. Prof. Dr. Erdem Emin MARAŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Aydın,Ö.2000; Madencilik Ölçmeleri, YTÜ yayını, Yayın no: İN-JFM-2000-002, İstanbul

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tanım ve kavramlar. Yeraltına giriş şekilleri. Yeraltında çalışma şartları. Ölçmelerde kullanılan aletler. Noktaların işaretlenmesi, uzunlukların ve açıların ölçülmesi. Yeraltı poligonları. Tamamlayıcı ağların ve detayların ölçülmesi. Yeraltında yönelme ve uygulanan yöntemler. Yeraltı nivelmanı. Yeraltında kesitlerin çıkartılması. Yeraltı tesisleri ve çizimi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
4 Quiz 1 2 2
9 Problem Çözümü 3 10 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
54 Ev Ödevi 2 5 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanım ve kavramlar.
2 Yeraltına giriş şekilleri.
3 Yeraltında çalışma şartları.
4 Ölçmelerde kullanılan aletler.
5 Noktaların işaretlenmesi, uzunlukların ve açıların ölçülmesi.
6 Yeraltı poligonları.
7 Tamamlayıcı ağların ve detayların ölçülmesi.
8 Tamamlayıcı ağların ve detayların ölçülmesi.
9 Yeraltında yönelme ve uygulanan yöntemler.
10 ARA SINAV
11 Yeraltında yönelme ve uygulanan yöntemler.
12 Yeraltı nivelmanı.
13 Yeraltında kesitlerin çıkartılması.
14 Yeraltı tesisleri ve çizimi.
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
93989 1288558 Madencilikle ilgili kavramları öğreneceklerdir.
93990 1288559 Yeraltında noktaların nasıl işaretleneceğini, uzunluk ve açıların nasıl ölçülerek hesaplamaların yapılacağını öğreneceklerdir.
93991 1288560 Yeraltında yönelme de uygulanan yöntemleri öğreneceklerdir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70015 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 70019 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70020 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70021 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi. bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70360 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 70022 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70023 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 70024 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 70373 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70025 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 70377 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık