Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HRT431 GNSS Ağları (SD 5) 927003 4 7 3

Dersin Amacı

GPS sistemi ile konum belirleme ve GPS ağlarının değerlendirme ilkelerini açıklamak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Yasemin ŞİŞMAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Eren K., Uzel, T., GPS Ölçmeleri, Y.T.Ü. İnşaat Fakültesi, Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Böl. , Yayın no: 301, İstanbul, 1995. Seeber, G., Satellite Geodesy: foundations, methods, and applications, Berlin; New York: de Gruyter, 1993. Wells, D.E. et al., Guide to GPS Positioning, Second edition, Canadian GPS Associates, Fredericton, New Brunswick, Canada, 1987. Hofmann-Wellenhof, Lichtenegger, H., Collins, J., GPS Theory and Practice, Forth edition, Springer- Verlag, New York, 1997. Leick, A., GPS Satellite Surveying, Second Edition, John Wiley and Sons Inc., New York, 1995.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

GPS sistemi genel kavramlar, GPS ile 3 Boyutlu konum belirlemede kullanılan yöntemler, Yükseklik ile ilgili kavramları, GPS nirengi ve nivelman ağı çözümleri, GPS ile statik ve RTK ölçüler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 2 28
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Koordinat Sistemleri
2 Ülke nirengi ağı genel Kavramalar
3 GPS sistemi genel kavramlar
4 GPS sistemi ile 3 boyutlu konum belirleme
5 GPS nirengi ağlarının kurulum ilkeleri
6 GPS nirengi ağlarının çözümleri
7 Yükseklik kavramı, GPS'de yükseklik kavramı
8 GPS nivelman ağlarının kurulum ilkeleri
9 GPS nivelman ağlarının çözümleri
10 Arasınav
11 GPS nirengi ağı uygulaması
12 GPS nirengi ağı uygulaması
13 GPS nivelman ağı uygulaması
14 GPS nivelman ağı uygulaması
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
69283 1288553 GPS sistemi genel kavramlar öğrenilecek
69284 1288552 GPS ile 3 Boyutlu konum belirlemede kullanılan yöntemler kavranacak
69285 1288550 Yükseklik ile ilgili kavramlar öğrenilecek
69286 1288551 GPS ile ağ çözümü yapabilecek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70015 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 70019 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70020 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70021 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi. bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70360 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 70022 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70023 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 70024 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 70373 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70025 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 70377 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
69283 5
69284 5
69285 5
69286 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek