Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HRT437 İnsansız Hava Araçları ve Uygulama Alanları (SD 5) 927003 4 7 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı; Günümüzde özellikle son yıllarda sivil alanda hızla çok büyük bir gelişme kaydeden ve kullanımı yaygınlaşan İnsansız Hava Araçları-İHA'nın (Drone) türleri, yapısal bileşenleri, dinamikleri, kullanım alanları ve amaçları, hava hukuku, aerodinamik ve havacılık hakkında temel bilgiler vermek ve uygulamaya dönük bir alt yapı kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Erdem Emin Maraş

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

A.Kule, İnsansız Hava Aracı Sistemleri, Beta Yayınları, İstanbul, 2015.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Anlatım, sunum, soru-cevap, tartışma, proje, ödev ve okumalar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
4 Quiz 1 2 2
9 Problem Çözümü 3 10 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
54 Ev Ödevi 2 8 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin içerik ve yönteminin anlatılması
2 İHAların tarihçesi ve tarihsel gelişimleri
3 İHA tiplerinin tanıtımı
4 Hava aracı,uçuş dinamiği ve uçuş prensipleri
5 Hava hukuku ve sorumluluklar
6 Meteoroloji Bilgisi
7 ATC Usulleri
8 Havacılık freyzyolojisi
9 İHA yapısal komponentler ve aerodinamik
10 Gimbal ve faydalı yük (kamera vs.) docking
11 ARA SINAV
12 Seyrüsefer ve Operasyon
13 Kumanda edilebilir sistemler ve itki sistemleri
14 3D printer ile üretilebilir İHA komponentleri
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1278517 İHA'ları ve temel yapısal dinamiklerini açıklayabilecek.
2 1278518 İHA1arın hangi koşullarda kullanılabileceğini değerlendirebilecek.
3 1278519 Hava hukuku ve gelişmekte olan İHA kullanım normlarını tartışabilecek,
4 1278520 Bilişim ve ulaştırma teknolojileri paralelinde İHA'ların işlevlerini yaratıcı bir biçimde değerlendirebilecek,
5 1278521 3D Printer ile İHA'nın hangi parçalarının efektif maliyetle üretilebileceğini öğrenecek ve uygulamaya dönük temel bilgiler kazanacak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70015 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 70019 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70020 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70021 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi. bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70360 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 70022 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70023 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 70024 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 70373 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70025 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 70377 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık