Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HRT413 Koşullu Ölçüler Dengelemesi (SD 5) 927003 4 7 3

Dersin Amacı

Koşullu ölçüler dengelemesini ile ilgili bilgi vermek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Sebahattin Bektaş Prof.dr. Sebahattın Bektas

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bektaş, S., Dengeleme Hesabı, OMU yayınları, 2005, Samsun. Öztürk, E., Şerbetçi, M., 1991, Dengeleme Hesabı I, KTÜ Müh. Mim. Fak, Trabzon. Öztürk, E., Şerbetçi, M., 1987. Dengeleme Hesabı II, KTÜ Müh. Mim. Fak., Trabzon. Öztürk, E., Şerbetçi, M., 1992. Dengeleme Hesabı III, KTÜ Müh. Mim. Fak., Trabzon 1992. Ulsoy, E., 1974. Dengeleme Hesabı- En Küçük Kareler Metodu, İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi, İstanbul. Wolf, P. R.,Ghilani, C. D., 1997. AdjustmentComputations- StatisticsandLeastSquares in Surveyingand GIS, New York.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Koşullu ölçüler dengelemesi. Düzeltme denklemleri, normal denklemler, normal denklemlerin kuruluş ve indirgeme kontrolleri. Koşullu ölçüler dengelemesinde duyarlık hesapları. Jeodezik ağ dengelemelerinde koşul denklemlerinin sayıları, iç koşullar, dış koşullar. Nirengi ve nivelman ağlarının koşullu ölçüler yöntemine göre dengelenmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 6 6
5 Derse Katılım 13 3 39
6 Uygulama/Pratik 6 5 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Koşullu ölçüler dengelemesi. Koşullu Ölçüler Dengelemesi.doc
2 Düzeltme denklemleri
3 Normal denklemler, normal denklemlerin kuruluşu.
4 Normal denklemlerin indirgeme kontrolleri.
5 Koşullu ölçüler dengelemesinde duyarlık hesapları.
6 Jeodezik ağ dengelemelerinde koşul denklemlerinin sayıları,
7 Örnek çözümler
8 Ara sınav
9 İç koşullar,
10 Dış koşullar.
11 Nirengi ağlarının koşullu ölçüler yöntemine göre dengelenmesi.
12 Nivelman ağlarının koşullu ölçüler yöntemine göre dengelenmesi.
13 Örnek problem çözümleri
14 Örnek problem çözümleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
68066 1288543 Koşullu ölçülerle dengeleme yapabilme
68067 1288544 Nirengi ağlarının koşullu ölçülerle dengelemesini yapabilme
68068 1288542 Nivelman ağlarının koşullu ölçülerle dengelemesini yapabilme
68069 1288545 Normal denklermleri oluşturabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70015 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 70019 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70020 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70021 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi. bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70360 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 70022 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70023 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 70024 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 70373 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70025 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 70377 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
68066 5
68067 5
68068 5
68069 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek