Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HRT436 Mesleki İngilizce (SD 6) 927003 4 8 3

Dersin Amacı

Öğrencilerin mesleki alandaki sözcük dağarcıklarını zenginleştirerek harita mühendisliği ile ilgili terimleri ve tanımları öğretmek, teknik metinlerin anlaşılmasını kolaylaştırmak ve bir konuyu kendi sözcükleriyle ifade etmelerini sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç.Dr.Nükhet KONUK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İçerikle ilgili her türlü bilimsel makale ve kitap.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Harita mühendisliği ile genel kavramlar. Ölçme teknikleri ile ilgili terimler ve bunların İngilice ifadeleri. Dengeleme hesabı, optimizasyon ve istatistiksel kavramlar. GPS. Coğrafi bilgi sistemleri terimler ve kavramlar. Fotogrametri ve uzaktan algılama terimleri ve kavramları. Hukuk, arazi düzenlemesi ve kadastro ile ilgili terim ve kavramlar. İngilizce makalelerin okunması ve anlaşılması ve yorumlanması. Makale yazma denemeleri ve teknikleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
22 Proje Hazırlama 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
22 Proje Hazırlama 2 4 8
23 Proje Sunma 2 4 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 15 3 45
54 Ev Ödevi 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Harita mühendisliğine giriş. Genel terim ve kavramlar.
2 Ölçme teknikleri ile ilgili terim ve kavramlar.
3 Dengeleme hesabı ve optimizayon ile ilgili terim ve kavramlar.
4 İstatistik ile ilgili terim ve kavramlar.
5 Fotogrametri ve uzaktan algılama ile ilgili terim ve kavramlar.
6 Coğrafi Bilgi Sistemleri ile ilgili terim ve kavramlar.
7 GPS ve Jeodezi ile ilgili terim ve kavramlar.
8 Hukuk, arazi düzenlemesi ve kadastro ile ilgili terim ve kavramlar.
9 Makale okuma, anlama ve yorumlama teknikleri.
10 Ara sınav
11 Makale yazma denemesi.
12 Meslekle ilgili bir konuda literatür taraması ve özeti.
13 Mesleki sunum denemeleri.
14 Mesleki sunum denemeleri.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
95110 1288576 Harita mühendisliği ile ilgili terim ve kavramları İngilizce olarak öğrenir.
95111 1288574 Mesleğiyle ilgili yenilik ve teknolojileri İngilizce makaleleri okuyarak anlar.
95112 1288575 Mesleği ile ilgili İngilizce sunum yapar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70015 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 70019 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70020 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70021 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi. bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70360 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 70022 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70023 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 70024 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 70373 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70025 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 70377 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
95110 5
95111 5
95112 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek