Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HRT219 Algoritmalar ve Programlama-II 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Öğrencilere C# nesneye dayalı programlama dilinde ileri düzey algoritmalar ve teknolojiler öğretmek ve bunları uygulamaya geçirmelerini sağlayacak yetkinlik kazandırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Sedat Doğan

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

C# programlama diliyle ilgili her türlü kitap ve materyal. Microsoft Visual Studio 2010 express derleyici . VTK, ITK, OpenCV ve DotSpatial açık kaynak kodlu .NET kütüphaneleri.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dosya türleri. Dosya yönetim sınıfları. Dosyaların özellikleri ve metin dosyaları. Binary dosyalar. Binary dosyaların yönetilmesi. Dijital görüntü formatları. Görüntü dosyalarının açılması. Düşük düzeyli piksel fonksiyonları. Dijital görüntülerde format dönüşümleri. Veritabanı dosyaları. İlişkisel veritabanı yönetim fonksiyonları. Veritabanı ve görüntüler kullanılarak, temel CAD algoritmalarının yorumlanması. Basit bir CAD yazılımı nasıl geliştirilir? Açık kaynak kodlu kütüphanelerin C# ile kullanılması. VTK kütüphanesinin C# ile birlikte kullanılması ve 3 boyutlu modellerin oluşturulması. C# ile internet uygulamaları. Component sınıfları oluşturma teknikleri. C# ve OpenCV uygulamaları. C# ve DotSpatial GIS uygulamaları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
54 Ev Ödevi 3 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 3 14 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 2 2
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 2 2
54 Ev Ödevi 3 16 48

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dosya türleri. Dosya yönetim sınıfları ve kullanılması. Metin ve İkili dosyalar. cSharp.jpg
vtkBook.jpg
2 Dijital görüntü formatları. Görüntülerin C#'da açılması ve düşük düzeyli piksel işlemlerinin gerçekleştirilmesi için kullanılan sınıf ve değişkenler.
3 Dijital görüntülerde format dönüşümleri.
4 Veritabanı yönetim sistemi. İlişkisel veri tabanı yönetim sistemleri. Veritabanı sağlayıcaları. Tablolar oluşturma ve yönetme.
5 Açık kaynak kodlu kütüphane nedir? C#'da nasıl kullanılır?
6 Linq ve SQL sorgulama teknikleri.
7 VTK (visualization toolkit) API'lerinin C#'da kullanılması.
8 VTK ve C# ile 3 boyutlu modellerin oluşturulması. Sayısal arazi modeli oluşturma uygulaması.
9 ITK ve C#. Görüntü eşleştirme teknikleri.
10 Arasınav.
11 OpenCV ve C#.
12 OpenCV, VTK, ITK ve Dot Spatial ile CAD yazılımlarının geliştirilmesi.
13 CBS yazılımlarının geliştirilmesi.
14 Gerçek zamanlı bilgisayarla görme sistemleri yazılımlarının geliştirilmesi.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1283653 C# programlama dilinin ileri uygulamalar geliştirecek şekilde öğrenir.
2 1283656 Sayısal görüntülerin işlenmesi, CAD yazılımlarının geliştirilmesi için gereken programlama bilgisine sahip olur.
3 1283654 3- boyutlu yazılım sistemleri geliştirebilecek bilgilere sahip olur.
4 1283655 Gerçek zamanlı uygulamalar geliştirmek için gerekli bilgiye sahip olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70015 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 70019 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70020 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70021 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi. bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70360 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 70022 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70023 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 70024 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 70373 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70025 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 70377 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 5
2 5
3 5
4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek