Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HRT441 Yol Bilgisi 927001 4 7 5

Dersin Amacı

Yol güzergahlarının belirlenmesi ve yol projelerinin uygulamasını öğrenmelerini sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Erhan Burak PANCAR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Örneklerle Karayolu Tasarımı, Muhammet Vefa Akpınar, Birsen Yayınevi, İstanbul, 2017 Highway Design Manuel, Karayolları Genel Müdürlüğü, Ankara, 2005. Flexible Highway Pavement Design Manuel, Ahmet Sağlık ve A. Gürkan Güngör, KGM, Ankara, 2006. A Policy on Geometric Design of Highways and Streets, AASHTO, 2001. Highway Engineering, Nadir Yayla, Birsen Yayınevi, 2002. Highway Design and Traffic Safety Engineering Handbook, R. Lamm, B. Psarianos, T. Mailaender, McGraw-Hill, 1999. Basic Informations of Highway Design, Tuğba Kiper, YTMK, Ankara, 2002.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dünya ve ülkemizde yolların tarihsel gelişimi, yolların sınıflandırılması, yollarla ilgili terimler. Yolların geometrik unsurları, yatay ve düşey kurblar, geçiş eğrileri ile ilgili tanım ve hesaplamalar. Etüt ve etüt yöntemleri, etüt haritası. Yolların yatay ve düşey konumu, kesit geometrilerin projelendirilmesi, kübaj hesabı ve Brückner. Sanat yapıları ve projelendirme esasları. Yol üst yapısı ve projelendirilmesi. Yol projelerinin uygulanması. Kazı ve dolgu işleri, Örnek yol projesi uygulaması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 60 1
40 Proje Hazırlama 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
22 Proje Hazırlama 1 20 20
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 5 3 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 22 22
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dünya ve ülkemizde yolların tarihsel gelişimi, yolların sınıflandırılması, yollarla ilgili terimler. Yol Bilgisi aytuğ.docx
2 Yolların geometrik unsurları, geçki, sıfır poligon, yatay ve düşey kurblar, dever, geçiş eğrileri ile ilgili tanım ve hesaplamalar. YOL BİLGİSİ DERS NOTLARI erhan pancar-converted.pdf
3 Yatay kurb hesabı
4 Düşey kurb hesabı
5 Etüt ve etüt yöntemleri, etüt haritası.
6 Yolların yatay ve düşey konumu, kesit geometrilerin projelendirilmesi.
7 Kübaj hesabı ve Brückner
8 Yol üst yapısı ve projelendirilmesi
9 ARA SINAV
10 Yol projelerinin uygulanması
11 Yol projelerinin uygulanması
12 Kazı ve dolgu işleri
13 Genel tekrar
14 Örnek yol projesi uygulaması.
15 Final Sınavı
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1273837 Ulaştırma hakkında temel bilgileri kavrayabilme
2 1273838 Yol geometrik standartlarının seçiminde kullanılan temel faktörleri kavrayabilme.
3 1273839 Güzergâh belirleme yöntemi ve aplikasyonunun temel ilkelerini uygulayabilme.
4 1273840 Yol üst yapısında oluşan kusur ve bu kusurların oluşumuna neden olan sebepleri kavrayabilme ve çözüm için temel ilkeleri uygulayabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70015 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 70019 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70020 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70021 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi. bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70360 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 70022 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70023 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 70024 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 70373 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70025 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 70377 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek