Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMB237 Kimya Endüstrisinde Toplam Kalite Güvencesi (SD 1) 927003 2 3 3

Dersin Amacı

oplam kalite yönetimi kültürü ve felsefesi doğrultusunda işletmelerde toplam kalite yönetimi için gerekli şartların incelenmesi ve sürekli gelişmenin başarılabilmesi için kullanılan yöntemlerin ve araçların açıklanması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Elif H. GÜRKAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi, Toplam Kalite Yönetimi, Kuram, İlkeler, Uygulamalar, Toplam Kalite Yönetimi ve ISO 9000 Kalite Güvence Sistemi,

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Kalite Güvence Sistemi ve Toplam Kalite Yönetimi hakkında bilgi sahibi olma. Kalite Standartlarını Uygulama. İstatistiksel kalite kontrol yöntemleri uygulamak.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 50 1
22 Proje Hazırlama 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
22 Proje Hazırlama 5 6 30
23 Proje Sunma 1 1 1
29 Bireysel Çalışma 6 1 6
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 3 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 5 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kalite Kavramı, Bileşenleri
2 Toplam Kalite Yönetimi, TKY Öğeleri, TKY Amaçları
3 Toplam kalite yönetimine ilişkin temel kavramlar, bu kavramların toplam kalite yönetimi içerisindeki yeri ve önemi
4 Kalite maliyetleri, süreç yönetimi
5 Kalite geliştirme araçları
6 Kalite Yönetim Sistemleri Standart ve standardizasyon
7 Ara sınav
8 Kalite yönetim sistemi modelleri
9 ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi standartı
10 ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
11 ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
12 Kalite geliştirme araç ve teknikleri
13 Kalite geliştirme araç ve teknikleri
14 Dönem Sonu Sınav

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1556731 Toplam kalite yönetimi temel ilkelerini sıralayabilmek
2 1556730 Kalite Yönetim Sisteminin Altyapısını Oluşturmak
3 1556732 Kalite geliştirme amaçlarını uygulayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77998 Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini kimya mühendisliği problemlerine uygulayabilme becerisi.
2 71910 Kimya mühendisliği ve ilgili alanlardaki mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 71911 Bir sistemi, sistem parçasını yada prosesi tanımlama, analiz etme ve gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.
4 71912 Karmaşık mühendislik uygulamalarının, evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim.
5 71913 Karmaşık mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 71914 Kimya mühendisliği uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve araçları ile bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak karmaşık problemleri çözebilme becerisi.
7 71915 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 71916 Proje geliştirme, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık
9 71917 Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim-teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli geliştirebilme becerisi.
10 71918 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetkinliğine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme becerisi.
11 71919 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme.
12 71920 Çağın sorunları hakkında bilgi.
13 71921 Kalite konularında bilinç sahibi olabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 4 3 3 3 3 5 5 4 4 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 4 5 3 3 4 5 5 3 4 5 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek