Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMB239 Kimyasal Güvenlik (SD 1) 927003 2 3 3

Dersin Amacı

Laboratuar ve üretim alanlarında kullanılan kimyasalları tanıma tehlikeleri, kullanımı ve taşınmasındaki riskleri ve alınacak önlemleri belirlemek. Meydana gelebilecek kazalarda neler yapılmalı, kaza risklerini azaltmak ve önlemek adına bilgi sahibi olmak. Atık yönetimi, işyeri hijyeni ve acil eylem planları konusunda bilgi ve beceri edinilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Elif Hatice GÜRKAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Güvenli Çalışma Ortamının Sağlanmasında Temel Prensipler ve Uygulamalar Kimyasalların Sınıflandırılması,Etiketleme,Depolama ve Kullanım Bilgileri Etiketleme,Malzeme Emniyet Verileri(MSDS’ler),Bilgi ve Eğitim * Tehlike sınıfları ve sembolleri Güvenlik Ekipmanları :Kişisel Koruyucu Ekipmanlar,Laboratuvar Güvenlik Ekipmanları Atık kimyasalların depolanması ve atılması Birbirleriyle temas etmemesi gereken kimyasallar Laboratuvar Kazaları ve İlk Yardım Acil tıbbi operasyonlar: ilk yardım/gerekli araç, gereç, malzeme, ekipman ve koruyucu teçhizat seçimi, hazırlanması, kullanılması Acil eylem planları hazırlanması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 60 1
23 Proje Sunma 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
19 Beyin Fırtınası 14 2 28
21 Rapor Sunma 7 2 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 3 6
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 3 3

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 KİMYASAL NEDİR, KİMYASALLARIN TEHLİKELERİ VE ETKİLERİ NELERDİR 1. hafta.pdf
2 KİMYASAL MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI-Ani, tekrarlanan veya uzun süreli maruziyet sonunda sağlığa zararlı olan kimyasallar
3 KİMYASAL MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI-Fiziksel ve kimyasal özellikleri nedeniyle fiziksel ve kimyasal zarar verme riski taşıyan kimyasallar 2.hafta.pdf
3.hafta.pdf
4 KİMYASAL MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI-Çevreye zarar veren kimyasallar 4.hafta.pdf
5 KİMYASAL MADDELERİN TANIMLANMASI VE ETİKETLENMESİ 5.hafta..pdf
6 MSDS (MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMLARI) 6.hafta.pdf
7 ARA SINAV
8 KİMYASALLARIN DEPOLAMA, TAŞIMA VE İSTİFLEME KURALLARI 8.HAFTA.pdf
9 KİMYASAL RİSKLER VE KİMYASAL KAZALAR 9.HAFTA.pdf
10 YANGIN 10.HAFTA.pdf
11 MESLEK HASTALIKLARI 11.HAFTA.pdf
12 TEHLİKE VE UYARI İŞARETLERİ VE KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR 12.HAFTA.pdf
13 ACİL EYLEM PLANLARI 13.HAFTA.pdf
14 KİMYASAL ATIKLARIN YÖNETİMİ 14.HAFTA.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1288366 kimyasal maddelerin kullanılması, kontrolü, depolanması, taşınması, atıklarının uzaklaştırılması, taşınırken dökülmesi, saçılması veya temas halinde yapılması gerekenler hakkında bilgi sahibi olacaktır.
2 1288367 Tehlikeli ve kimyasal madde kazalarını önleyebilecek ve ortaya çıkması durumunda kontrol altına alabilecek yetkinliğe sahip olmak.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70286 Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini kimya mühendisliği problemlerine uygulayabilme becerisi.
2 64178 Kimya mühendisliği ve ilgili alanlardaki mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 64179 Bir sistemi, sistem parçasını yada prosesi tanımlama, analiz etme ve gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.
4 64180 Karmaşık mühendislik uygulamalarının, evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim.
5 64181 Karmaşık mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 64182 Kimya mühendisliği uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve araçları ile bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak karmaşık problemleri çözebilme becerisi.
7 64183 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 64184 Proje geliştirme, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık
9 64185 Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim-teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli geliştirebilme becerisi.
10 64186 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetkinliğine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme becerisi.
11 64187 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme.
12 64188 Çağın sorunları hakkında bilgi.
13 64189 Kalite konularında bilinç sahibi olabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 5 3 4 5 5 5 3 4 5 3 5
2 3 4 5 5 4 3 5 5 4 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek