Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMB240 Biyokatalizörler (SD 2) 927003 2 4 3

Dersin Amacı

1. Öğrencilere biyolojik reaksiyonların temelini oluşturan biyokatalizörlerin yapısı, karakterizasyonu, çeşitleri konularında bilimsel değerlendirmeler yapabilme bilgi ve becerileri kazandırmak, 2.Biyokatalizörler kapsamındaki bir konunun bilimsel olarak araştırılmasının bilgi ve becerilerini geliştirmek, 3.Sözlü ve yazılı sunum deneyimi kazandırmak, 4.Bireysel çalışma deneyimi kazandırmak

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Öğrencilerin dersi daha iyi öğrenmelerine yardım etmesi amacıyla dönem boyunca 2 ödev ve 1 dönem projesi verilecek ve ödevler bir hafta sonra toplanacaktır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Fox, P..F., 1991, Food Enzymology, Elsevier Applied Science, ISBN:9781- 85-1666. Gerhartz,W., 1990, Enzymes in Industry, VCH Weinheim, ISBN:-. Fersht, A., 1985, Enzyme Structure and Mechanism, WH Freeman, ISBN:-.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Biyokatalizörlere giriş, Proteinlerin yapısı, Enzim etkisinin özgüllüğü, Enzim katalizinin kimyasal mekanizması, Enzimlerin karakterizasyonu, Enzimlerin immobilizasyonu

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 2 50 1
4 Quiz 1 20 1
23 Proje Sunma 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28
23 Proje Sunma 1 3 3

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Biyokatalizörlere giriş
2 Biyokatalizörlere giriş
3 Proteinlerin yapısı
4 Proteinlerin üç boyutlu yapısının incelenmesi
5 Proteinlerin üç boyutlu yapısının incelenmesi
6 Enzim etkisinin özgüllüğü
7 Enzim etkisinin özgüllüğü
8 Monomerik enzimler
9 Oligomerik enzimler
10 Enzim katalizinin kimyasal yapısı
11 Biyolojik materyallerdeki enzim araştırması
12 Enzimlerin karakterizasyonu
13 Enzimlerin immobilizasyonu
14 Ödev Sunumları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1558669 1. Mühendislik bilgilerini enzimlerin eldesi ve saflaştırılmasında uygulayabilecek,
2 1558670 2. Biyokatalizörlerin yapısını etki mekanizmalarını hızlı analiz tekniklerini ve bu katalizörlerin izolasyonu ve saflaştırmasını yani bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenilleyebilecek,
3 1558671 3. Biyokatalizörler hakkındaki gelişmeleri izleyebilecek,.
4 1558672 4. Yazılı rapor hazırlayabilecek,
5 1558673 5. Yazdıkları raporu sözlü sunacak,

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77998 Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini kimya mühendisliği problemlerine uygulayabilme becerisi.
2 71910 Kimya mühendisliği ve ilgili alanlardaki mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 71911 Bir sistemi, sistem parçasını yada prosesi tanımlama, analiz etme ve gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.
4 71912 Karmaşık mühendislik uygulamalarının, evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim.
5 71913 Karmaşık mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 71914 Kimya mühendisliği uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve araçları ile bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak karmaşık problemleri çözebilme becerisi.
7 71915 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 71916 Proje geliştirme, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık
9 71917 Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim-teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli geliştirebilme becerisi.
10 71918 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetkinliğine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme becerisi.
11 71919 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme.
12 71920 Çağın sorunları hakkında bilgi.
13 71921 Kalite konularında bilinç sahibi olabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3 4
2 2 1 2
3 4 3 4
4 5 1 4 3 3
5 5 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek