Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMB242 Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları (SD 3) 927003 2 4 3

Dersin Amacı

Yenilenebilir enerji kaynakları hakkında öğrencinin temel bir bilgi düzeyine ulaşması hedeflenmektedir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr. Üyesi Berker Fıçıcılar

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Renewable Energy: Sources and Methods, Anne Maczulak, 2010

Dersin İçeriği

RES GES Biyokütle Diğer Yenilenebilir Teknolojiler Kesintisiz enerji için pil entegrasyonu

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 70 1
54 Ev Ödevi 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
13 Deney 2 2 4
22 Proje Hazırlama 1 10 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
36 Rapor 1 5 5
50 Deney Sonrası Quiz 2 1 2
54 Ev Ödevi 5 5 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Giriş KMB242-DN1.docx
2 Hidrojen Üretim ve Uygulama Teknolojileri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1304506 Öğrenci rüzgar enerjisi hakkında bilgi sahibi olacaktır
2 1304508 Öğrenci güneş enerjisi hakkında bilgi sahibi olacaktır
3 1304514 Öğrenci biyokütle enerjisi ve uygulama alanlarını öğrenecektir.
4 1304525 Öğrenci kesintisiz enerji sağlanması amacıyla yenilenebilir enerjilerin elektriksel enerji depolama sistemleri ile birlikte kullanımı hakkında bilgi sahibi olacaktır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70286 Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini kimya mühendisliği problemlerine uygulayabilme becerisi.
2 64178 Kimya mühendisliği ve ilgili alanlardaki mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 64179 Bir sistemi, sistem parçasını yada prosesi tanımlama, analiz etme ve gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.
4 64180 Karmaşık mühendislik uygulamalarının, evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim.
5 64181 Karmaşık mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 64182 Kimya mühendisliği uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve araçları ile bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak karmaşık problemleri çözebilme becerisi.
7 64183 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 64184 Proje geliştirme, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık
9 64185 Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim-teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli geliştirebilme becerisi.
10 64186 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetkinliğine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme becerisi.
11 64187 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme.
12 64188 Çağın sorunları hakkında bilgi.
13 64189 Kalite konularında bilinç sahibi olabilme.