Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMB256 Polimere Giriş (SD 3) 927003 2 4 3

Dersin Amacı

Fiziksel, termal ve mekanik özellikler gibi polimerler hakkında temel bilgiler edinerek, polimerleri anlama becerisine sahio olmayı hedeflemektedir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi İsa DEĞİRMENCİ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Polimer Teknolojisi, Prof. Dr. Mehmet Saçak Polimer Kimyası, Prof. Dr. Mehmet Saçak

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

Polimerleri tanıma, polimerlerin sınıflandırılması, polimerlerin fiziksel ve termal özellikleri, polimerlerin mekanik özellikleri ve kompozit polimerler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 2 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
29 Bireysel Çalışma 13 1 13
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 13 13
34 Okuma 13 1 13

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Polimerin tanıtımı
2 Polimerlerin sınıflandırılması AVYS_9Hafta_Polimerizasyon Tepkimelerine Göre Sınıflandırma.pptx
3 Polimerlerin Termal Özellikleri
4 Camsı geçiş sıcaklığına (Tg) etki eden faktörler AVYS_7Hafta_Tg_ye_etki_eden_faktorler.pptx
5 Polimerlerin Mol kütlesi AVYS_5Hafta_Polimerlerin_Mol_Kütlesi.pptx
6 Polimerlerin Mol kütlesi ölçüm yöntemleri AVYS_6Hafta_Polimerlerin_Mol_Kütlesi_Ölçüm_Yöntemleri.pptx
7 Polimerlerin endüstriyel uygulamaları
8 Kalıplama Yöntemleri
9 Ara Sınav
10 Ekstrüzyon
11 Polimerlerin mekanik özellikleri
12 Polimerlere mekanik testler AVYS_11Hafta_Polimerlerin_Mekanik_Özellikleri.pptx
13 Kompozit malzemelerin özellikleri AVYS_14.Hafta_Kompozit_Polimerler_Polimere_Giris.pptx
14 Kompozit polimerler
15 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1516528 Polimerleri tanır
2 1516530 Polimerleri endüstriyel ürüne dönüştürebilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77998 Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini kimya mühendisliği problemlerine uygulayabilme becerisi.
2 71910 Kimya mühendisliği ve ilgili alanlardaki mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 71911 Bir sistemi, sistem parçasını yada prosesi tanımlama, analiz etme ve gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.
4 71912 Karmaşık mühendislik uygulamalarının, evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim.
5 71913 Karmaşık mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 71914 Kimya mühendisliği uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve araçları ile bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak karmaşık problemleri çözebilme becerisi.
7 71915 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 71916 Proje geliştirme, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık
9 71917 Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim-teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli geliştirebilme becerisi.
10 71918 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetkinliğine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme becerisi.
11 71919 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme.
12 71920 Çağın sorunları hakkında bilgi.
13 71921 Kalite konularında bilinç sahibi olabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 2 2
2 3 2 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek