Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMB323 Taşınım Olayları (SD 4) 927003 3 5 5

Dersin Amacı

Mikroskopik ve makroskopik düzeyde momentum,enerji ve kütle transferinin örnekler ve analojiler ile sistematik olarak incelenmesi ders kapsamında amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Berker Fıçıcılar

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Isı, kütle, reaksiyon mühendisliği ve momentum transferi ile ilgili derslerin alınmış olması dersin daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

R.B. Bird, W.E. Stewart, E.N. Lightfoot, Transport Phenomena, 2nd Ed., Wiley, 2002

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

0. Momentum Korunumu ve Analoji 1. Mikroskopik ve makroskopik Enerji Denklği ve Örnekler 2. Mikroskopik ve makroskopik Kütle Denklği ve Örnekler 3. Boyutsuz Sayılar 4. Isıl ve Kütlesel Direnç Kavramları 5. Reaksiyon Uzantısı, Dönüşüm Oranları, Seri ve Paralel Tepkimeler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 15 1
54 Ev Ödevi 5 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 1 1 1
22 Proje Hazırlama 1 20 20
29 Bireysel Çalışma 1 15 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
36 Rapor 1 10 10
52 Quiz için Bireysel Çalışma 1 10 10
54 Ev Ödevi 6 5 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel Korunum Denklemleri KMB-323.doc
2 Momentum Korunumu ve Newtonun Viskozite Yasası
3 Mikroskopik ve makroskopik Enerji Denklği ve Örnekler
4 Mikroskopik ve makroskopik Kütle Denklği ve Örnekler
5 Isıl ve Kütlesel Direnç Kavramları
6 Boyutsuz Sayılar
7 Reaksiyon Uzantısı, Dönüşüm Oranları, Seri ve Paralel Tepkimeler
8 Arasınav
9 Mikroskopik ve Makroskopik Denklemlerde Kararlı Hal Analizi
10 Mikroskopik ve Makroskopik Denklemlerde Kararsız Hal Analizi
11 Taşınım Denklemleri arasında Analoji
12 Mikroskopik Denklemlerin Boyutsuzlandırılması
13 Taşınım Denklemlerinde Sınır ve Başlangıç Koşulları
14 2-B ve 3-B Korunum Denklemlerinin Farklı Koordinat Sistemleri için Türetilmesi
15 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1297102 Öğrenci taşınım ve korunum denklemleri hakkında bilgi sahibi olur.
2 1297103 Öğrenci proses ve sistem davranımlarının matematiksel ifadesini oluşturma ve önemli proses parametrelerini belirleme becerisi kazanır.
3 1297104 Öğrenci kimya mühendisliği proseslerinde yer alan mikroskopik ve makroskopik denklikleri kararlı hal ve kararsız hal için türetmeyi öğrenir.
4 1297105 Öğrenci ısı, kütle ve akışkanlar mekaniği arasındaki analojiden yararlanarak proseslerin davranışları ve arasındaki ilişkiler hakkında bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70286 Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini kimya mühendisliği problemlerine uygulayabilme becerisi.
2 64178 Kimya mühendisliği ve ilgili alanlardaki mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 64179 Bir sistemi, sistem parçasını yada prosesi tanımlama, analiz etme ve gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.
4 64180 Karmaşık mühendislik uygulamalarının, evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim.
5 64181 Karmaşık mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 64182 Kimya mühendisliği uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve araçları ile bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak karmaşık problemleri çözebilme becerisi.
7 64183 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 64184 Proje geliştirme, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık
9 64185 Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim-teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli geliştirebilme becerisi.
10 64186 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetkinliğine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme becerisi.
11 64187 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme.
12 64188 Çağın sorunları hakkında bilgi.
13 64189 Kalite konularında bilinç sahibi olabilme.