Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMB321 Elektrokimya Müh. Esasları (SD 4) 927003 3 5 5

Dersin Amacı

Elektrokimya Mühendisliğinin temel ilkeleri işlenerek öğrencinin elektriksel enerji depolama sistemleri (pil teknolojisi, akış pilleri, vd.), elektrokimyasal kaplama teknolojileri, elektroliz, korozyon gibi alanlardaki kavramları anlatarak güncel teknolojilerin çalışma prensipleri öğretilmektedir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr. Üyesi Berker Fıçıcılar

Ön Koşul Dersleri

KMB-101, KMB-102

Önerilen Diğer Hususlar

Enerji Teknolojileri seçmeli dersinin alınması dersin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacaktır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Aşağıdaki kaynak kitap ders için kullanılmaktadır: Electrochemical Methods: Fundamentals and Applications, A.J. Bard, L.R. Faulkner, John Wiley ve Sons, 2000.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

0. Elektrokimya Mühendisliği Nedir? 1. Elektrokimyasal Termodinamik ve Kinetik 2. Elektriksel Enerji Depolama 2. 1 Pil Teknolojisi 2.2 Yakıt Pili ve Akış Pilleri 3. Elektrokimyasal Kaplama 4. Elektrokimyasal Karakterizasyon Yöntemleri: Voltametri Teknikleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 70 1
54 Ev Ödevi 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
7 Laboratuvar 1 2 2
13 Deney 3 3 9
22 Proje Hazırlama 1 18 18
23 Proje Sunma 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
36 Rapor 3 10 30
54 Ev Ödevi 5 5 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Elektrokimyasal Prosesler Genel Bakış KMB321-DN1.docx
2 Redoks Tepkimeleri
3 Pil Türleri (Yakıt Pili, Akış Pili, Birincil ve İkincil Piller)
4 Proton Değişim Zarlı Yakıt Pilleri
5 Redoks Akış Pilleri (Sistem Bileşenleri ve Görevleri, Pilin Çalışma İlkesi)
6 Elektrokimyasal Termodinamik
7 Elektrot Kinetiği
8 Arasınav
9 Fiziksel Karakterizasyon (Elektrokimyasal Proses Bileşenlerinin Yapısal Karakterizasyonu)
10 • Elektrokimyasal Karakterizasyon (İyonik ve Elektriksel İletkenlik, EIS, CV, Performans Testleri)
11 Nernst Denklemi
12 Faradayın Elektroliz Yasası
13 Laboratuvar Deneyleri (Elektrokaplama, Çevrimsel Voltametri)
14 Elektrokatalizör ve Membran Sentezi/Karakterizasyonu

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1279968 Ders kapsamında öğrenci temel Elektrokimya Bilgisi öğrenmiş olmalıdır.
2 1279969 Elektriksel Enerji Depolama Teknolojileri hakkında bilgi sahibi olacaktır.
3 1279970 Pil teknolojileri hakkında bilgi sahibi olacaktır.
4 1279971 Elektrokimyasal Termodinamik konularına genel bir bakış
5 1279972 Elektrokaplama ve elektrokimyasal karakterizasyon tekniklerinin incelenmesi ders kapsamındadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70286 Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini kimya mühendisliği problemlerine uygulayabilme becerisi.
2 64178 Kimya mühendisliği ve ilgili alanlardaki mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 64179 Bir sistemi, sistem parçasını yada prosesi tanımlama, analiz etme ve gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.
4 64180 Karmaşık mühendislik uygulamalarının, evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim.
5 64181 Karmaşık mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 64182 Kimya mühendisliği uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve araçları ile bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak karmaşık problemleri çözebilme becerisi.
7 64183 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 64184 Proje geliştirme, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık
9 64185 Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim-teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli geliştirebilme becerisi.
10 64186 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetkinliğine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme becerisi.
11 64187 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme.
12 64188 Çağın sorunları hakkında bilgi.
13 64189 Kalite konularında bilinç sahibi olabilme.