Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMB321 Elektrokimya Müh. Esasları (SD 4) 927003 3 5 5

Dersin Amacı

Elektrokimya Mühendisliğinin temel ilkeleri işlenerek öğrencinin elektriksel enerji depolama sistemleri (pil teknolojisi, akış pilleri, vd.), elektrokimyasal kaplama teknolojileri, elektroliz, korozyon gibi alanlardaki kavramları anlatarak güncel teknolojilerin çalışma prensipleri öğretilmektedir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr. Üyesi Berker Fıçıcılar

Ön Koşul Dersleri

KMB-101, KMB-102

Önerilen Diğer Hususlar

Enerji Teknolojileri seçmeli dersinin alınması dersin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacaktır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Aşağıdaki kaynak kitap ders için kullanılmaktadır: Electrochemical Methods: Fundamentals and Applications, A.J. Bard, L.R. Faulkner, John Wiley ve Sons, 2000.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

0. Elektrokimya Mühendisliği Nedir? 1. Elektrokimyasal Termodinamik ve Kinetik 2. Elektriksel Enerji Depolama 2. 1 Pil Teknolojisi 2.2 Yakıt Pili ve Akış Pilleri 3. Elektrokimyasal Kaplama 4. Elektrokimyasal Karakterizasyon Yöntemleri: Voltametri Teknikleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 70 1
54 Ev Ödevi 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
7 Laboratuvar 1 2 2
13 Deney 3 3 9
22 Proje Hazırlama 1 18 18
23 Proje Sunma 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
36 Rapor 3 10 30
54 Ev Ödevi 5 5 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Elektrokimyasal Prosesler Genel Bakış KMB321-DN1.docx
2 Redoks Tepkimeleri
3 Pil Türleri (Yakıt Pili, Akış Pili, Birincil ve İkincil Piller)
4 Proton Değişim Zarlı Yakıt Pilleri
5 Redoks Akış Pilleri (Sistem Bileşenleri ve Görevleri, Pilin Çalışma İlkesi)
6 Elektrokimyasal Termodinamik
7 Elektrot Kinetiği
8 Arasınav
9 Fiziksel Karakterizasyon (Elektrokimyasal Proses Bileşenlerinin Yapısal Karakterizasyonu)
10 Elektrokimyasal Karakterizasyon (İyonik ve Elektriksel İletkenlik, EIS, CV, Performans Testleri)
11 Nernst Denklemi
12 Faradayın Elektroliz Yasası
13 Laboratuvar Deneyleri (Elektrokaplama, Çevrimsel Voltametri)
14 Elektrokatalizör ve Membran Sentezi/Karakterizasyonu

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1500207 Ders kapsamında öğrenci temel Elektrokimya Bilgisi öğrenmiş olmalıdır.
2 1500208 Öğrenci Elektriksel Enerji Depolama Teknolojileri hakkında bilgi sahibi olacaktır.
3 1500209 Öğrenci pil teknolojileri hakkında bilgi sahibi olacaktır.
4 1500210 Öğrenci Elektrokimyasal Termodinamik konularında bilgi sahibi olacaktır.
5 1500211 Elektrokaplama ve elektrokimyasal karakterizasyon tekniklerinin incelenmesi ders kapsamındadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77998 Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini kimya mühendisliği problemlerine uygulayabilme becerisi.
2 71910 Kimya mühendisliği ve ilgili alanlardaki mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 71911 Bir sistemi, sistem parçasını yada prosesi tanımlama, analiz etme ve gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.
4 71912 Karmaşık mühendislik uygulamalarının, evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim.
5 71913 Karmaşık mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 71914 Kimya mühendisliği uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve araçları ile bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak karmaşık problemleri çözebilme becerisi.
7 71915 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 71916 Proje geliştirme, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık
9 71917 Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim-teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli geliştirebilme becerisi.
10 71918 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetkinliğine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme becerisi.
11 71919 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme.
12 71920 Çağın sorunları hakkında bilgi.
13 71921 Kalite konularında bilinç sahibi olabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4
2 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 3 4
3 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5
4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5
5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek