Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMB333 Nanoteknoloji (SD 4) 927003 3 5 5

Dersin Amacı

Nanomalzemelerin temel kavramları hakkında ayrıntılı bilgi vermek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Gediz UĞUZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Nanomaterials, Deiter Vollath, 3rd edition. Wiley, 2008. Introduction to Nanoscience and Nanotechnology, Gabor L. Hornyak, Joydeep Dutta, H.F. Tibbals and Anil Rao, Wiley. Introduction to Nanoscience and Nanotechnology, Chris Binns, Wiley An introduction to Nanoscience and Nanotechnology, Alain Nouailhat, Wiley. Nanobilim ve Nanoteknoloji, Rahmi Köseoğlu, Fevzi Köksal Nanobilim ve Nanoteknoloji, Şakir Erkoç

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Nanomalzemelerin geometrik sınıflandırması, nanomalzemelerin yüzeyleri, nanopartiküllerin faz geçişleri, nanopartiküllerin gaz fazı sentezi, nanomalzemelerin manyetik özellikleri, nanomalzemelerin optik özellikleri, nanomalzemelerin elektriksel özellikleri, nanomalzemelerin elektriksel özellikleri, nanomalzemelerden

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 40 1
20 Rapor Hazırlama 1 20 1
23 Proje Sunma 1 30 1
2 Final Sınavı 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
20 Rapor Hazırlama 1 60 60
22 Proje Hazırlama 1 60 60

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Nanoteknolojiye giriş KMB333.pptx
2 Nanoteknolojinin tarihi ve doğadaki nanoteknoloji
3 Nanoboyutlar ve etkileri
4 Nanoetkinin temelleri
5 Nanomalzemelerin özellikleri
6 Nanomalzeme üretim yöntemleri
7 Arasınav
8 Nano malzemelerin karakterizasyonu
9 Nanoteknolojinin uygulamaları
10 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1299705 Nanomalzemelerin temel esaslarini ogretir
2 1299706 Nanomalzemelerin yüzey enerjisi, ve sınıflandırılması konusunda bilgi verir.
3 1299707 Nanomalzemelerin sentezlenme yöntemleri, magnetik, optik ve elektrik özellikleri hakkında bilgi verir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70286 Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini kimya mühendisliği problemlerine uygulayabilme becerisi.
2 64178 Kimya mühendisliği ve ilgili alanlardaki mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 64179 Bir sistemi, sistem parçasını yada prosesi tanımlama, analiz etme ve gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.
4 64180 Karmaşık mühendislik uygulamalarının, evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim.
5 64181 Karmaşık mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 64182 Kimya mühendisliği uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve araçları ile bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak karmaşık problemleri çözebilme becerisi.
7 64183 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 64184 Proje geliştirme, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık
9 64185 Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim-teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli geliştirebilme becerisi.
10 64186 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetkinliğine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme becerisi.
11 64187 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme.
12 64188 Çağın sorunları hakkında bilgi.
13 64189 Kalite konularında bilinç sahibi olabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 5
2 4 4 1 4 4
3 5 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek