Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMB341 Kompozit Malzemelere Giriş (SD 4) 927003 3 5 5

Dersin Amacı

kompozit malzemelerin fiziksel, mekanik. vb. özelliklerini ; kullanım, uygulama, üretim yöntemlerini; örnekler ile açıklar, tasarım ve uygulama aşamasında, birçok malzeme arasından amaca en uygun malzemeyi seçebilme ve kullanma becerisini verir.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

"Composite materials" Deborah D. L. Chung - (2003) "Materials Arch. in Detail", Rockport Publ., Inc.,USA,Ojeda, R. O., Pasnik M.,(2005), "Yapı Fiziği ve Malzemesi", Literatür, İstanbul, M., Eriç, , (2002),

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kompozit malzemelerin sınıflanması ve tanımlanması ; Doğal ve çağdaş kompozit malzemelerin fark ve özellikleri ; Taneli kompozitlerin çeşitleri, kullanımı vb. özellikleri ; Özel dokulu yüzeyler, prekast ve prefabrik elemanların üretimi ; Liflerle donatılı kompozitler metal, polimer vb. ; Tabakalı kompozitler cam, metal, ahşap, polimer vb

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 70 1
23 Proje Sunma 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 2 3 6
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 12 3 36
22 Proje Hazırlama 2 12 24
23 Proje Sunma 1 3 3
29 Bireysel Çalışma 1 20 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kompozit malzemelere giriş ve tarihçe
2 Kompozitlerin genel özellikleri, sınıflama
3 Taneli komp. üretiminde kullanılan malzemeler.
4 Taneli kompozitler. beton, alçı, çimento
5 Taneli kompozitler, taşıyıcı, dolgu, kaplama vb.
6 Prekast ve prefabrik yapı elemanı üretimi
7 Ara sınav
8 Metal, polimer, vb. liflerle matris malzemeler
9 Donatı olarak cam, asbest, yapay- doğal vb. lifler
10 Liflerle donatılı kompozitlerin yapıda kullanımı
11 Tabakalı komp. ve üretimde kullanılan malzemeler
12 Metal, cam, polimer, ahşap vb. tabakalı kompozitler
13 Kompozit malzemelerin kullanımına ait çağdaş uyugulamalar
14 Yarıyıl sonu sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1557484 Öğrenciler kompozit malzeme tasarlamayı öğrenirler.
2 1557487 Kimya Mühendisllerinin iş hayatında ihtiyaç duyacağı temel mesleki terminoloji ve bilgiye sahip olurlar.
3 1557492 Kompozit malzemelerin üretiminde ve kullanımında ihtiyaç duyulacak özellikleri ortaya koyabilirler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77998 Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini kimya mühendisliği problemlerine uygulayabilme becerisi.
2 71910 Kimya mühendisliği ve ilgili alanlardaki mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 71911 Bir sistemi, sistem parçasını yada prosesi tanımlama, analiz etme ve gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.
4 71912 Karmaşık mühendislik uygulamalarının, evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim.
5 71913 Karmaşık mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 71914 Kimya mühendisliği uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve araçları ile bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak karmaşık problemleri çözebilme becerisi.
7 71915 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 71916 Proje geliştirme, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık
9 71917 Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim-teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli geliştirebilme becerisi.
10 71918 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetkinliğine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme becerisi.
11 71919 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme.
12 71920 Çağın sorunları hakkında bilgi.
13 71921 Kalite konularında bilinç sahibi olabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5
2 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5
3 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek