Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMB427 Plastiklerin Geri Dönüşümü ve Ye. (SD 6) 927003 4 7 4

Dersin Amacı

Sık kullanılan plastikleri tanıtarak bu plastiklerin üretimleri, kullanım alanları ve geri dönüşümleri hakkında temel bilgiler vermek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Elif H. GÜRKAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Plastikler-S. Kıralp, G. Özkoç, S. Erdoğan, P. Çamurlu, T. Baydemir, M. Doğan

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Plastiklerin sınıflandırılması, üretim yöntemleri, işleme teknikleri, kullanım alanları ve geri dönüşümü

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 50 1
23 Proje Sunma 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
20 Rapor Hazırlama 1 20 20
21 Rapor Sunma 1 1 1
22 Proje Hazırlama 1 30 30
23 Proje Sunma 1 1 1
25 Proje Tasarımı /Yönetimi 1 20 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
36 Rapor 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş, ön kavramlar
2 Plastiklerin tarihçesi
3 Plastiklerin sınıflandırılması
4 Plastik üretiminde kullanılan hammaddeler
5 Plastiklerin üretimi
6 Plastik işleme yöntemleri
7 ARASINAV
8 Plastiklerin kullanım alanları
9 Dünyada plastik kullanımı
10 Türkiye'de plastik kullanımı
11 Plastiklerin çevreyle etkileşimi
12 Plastiklerin çevreyle etkileşimi
13 Plastiklerin geri kazanılması
14 FİNAL

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1300659 Plastiklerle ilgili temel kavramlar
2 1300660 Plastiklerin temel özellikleri
3 1300661 Plastiklerim üretim yöntemleri
4 1300662 Plastiklerin kullanım alanları
5 1300664 Plastiklerin geri dönüşümü

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70286 Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini kimya mühendisliği problemlerine uygulayabilme becerisi.
2 64178 Kimya mühendisliği ve ilgili alanlardaki mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 64179 Bir sistemi, sistem parçasını yada prosesi tanımlama, analiz etme ve gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.
4 64180 Karmaşık mühendislik uygulamalarının, evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim.
5 64181 Karmaşık mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 64182 Kimya mühendisliği uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve araçları ile bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak karmaşık problemleri çözebilme becerisi.
7 64183 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 64184 Proje geliştirme, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık
9 64185 Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim-teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli geliştirebilme becerisi.
10 64186 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetkinliğine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme becerisi.
11 64187 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme.
12 64188 Çağın sorunları hakkında bilgi.
13 64189 Kalite konularında bilinç sahibi olabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek