Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMB442 Fabrika Organizasyonu (SD 7) 927003 4 8 4

Dersin Amacı

Modern üretim tekniklerini benimsetmek İşletmenin kalite ve maliyet yönetimi konusundaki faaliyetleri hakkında bilgiler vermek Verimlilik, ekonomiklik, etkinlik ve kârlılık arasındaki ilişkileri göstermek İşletmelerin yatırım projeleri ve stok politikaları hakkında bilgiler vermek Üretimin organizasyonu ve iş analizi hakkında bilgilendirmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Elif H. GÜRKAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Demir H., Gümüşoğlu Ş., Üretim/İşlemler Yönetimi, Beta Basım Yayımcılık, 1994 Karayalçın İ., Fabrika Organizasyonu, Çağlayan Kitabevi, 1977 Aksöz İ., Fabrika Organizasyonu, D.E.Ü. Mühendislik Fakültesi Yayınları, 1999 Şahin H., Yatırım Projeleri Analizi, Ezgi Kitabevi, Bursa, 2000 Usta Ö., Yatırım Projeleri ve Değerlendirilmesi, Anadolu Matbaacılık, İzmir, 1997

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bir işletmenin yatırımdan üretime kadar olan süreçleri, tekstil işletmelerinde fizibilite etüdü ve aşamaları, imalat sistemleri ve ürün geliştirme süreçleri, süreç tasarımı ve süreç teknikleri, işyeri düzeni ve tasarımı, görev tasarımı, iş ölçümlemesi, üretim planlaması ve programlaması süreçleri, materyal yönetimi, stok yönetimi, tam zamanında ve yalın üretim sistemleri, modern üretim teknikleri, kalite yönetimi, verimlilik analizleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 50 1
23 Proje Sunma 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
20 Rapor Hazırlama 1 20 20
21 Rapor Sunma 1 1 1
22 Proje Hazırlama 1 30 30
23 Proje Sunma 1 1 1
25 Proje Tasarımı /Yönetimi 1 20 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
36 Rapor 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Fabrika organizasyonuna giriş, fabrika yeri seçimi, etkileyen faktörler
2 Imalat sistemi performansının ölçümü, maliyet-esneklik-zaman- ve güvenilirlikle ilişkili ölçütler,performans kriterleri ve yerleşim tipi arasındaki ilişki.
3 Yerleşim planı tiplerinin karşılaştırılması, hat yerleşim, proje yerleşim.
4 Malzeme akış analizleri, dizi diyagramı, çok kolonlu işlem şeması.
5 Faaliyet ilişkileri analizi, iş akışı, boyutlandırılmamış blok diagramı.
6 Malzeme taşıma prensipleri ve hedefleri, taşıma kontrol listesi.
7 Arasınav
8 Esnek imalat sistemi (FMS) yerleşimi, bileşenleri, işleme merkezleri
9 Yalın üretim
10 Kalite Kontrolü ve Kalite Geliştirme Araçları
11 Kalite Yönetim Sistemleri
12 Endüstri 4.0 ve kimya endüstrisi
13 Proje Sunum
14 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1300887 Fabrika yerleşim yeri belirlenmesi ve üretim hattı tasarlanması öneminin anlaşılması.
2 1300888 Farklı üretim ve talep karakteristikleri için yerleşim planının geliştirebilme yeteneğinin kazanılması
3 1300889 Fabrika ve yardımcı tesis yeri seçimi kararını etkileyen faktörlerin öğrenilmesi
4 1300890 Organizasyon ve üretim şemaları ile üretim hızını ve kalitesini arttırabilme kabiliyetinin kazandırılması

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70286 Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini kimya mühendisliği problemlerine uygulayabilme becerisi.
2 64178 Kimya mühendisliği ve ilgili alanlardaki mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 64179 Bir sistemi, sistem parçasını yada prosesi tanımlama, analiz etme ve gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.
4 64180 Karmaşık mühendislik uygulamalarının, evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim.
5 64181 Karmaşık mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 64182 Kimya mühendisliği uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve araçları ile bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak karmaşık problemleri çözebilme becerisi.
7 64183 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 64184 Proje geliştirme, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık
9 64185 Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim-teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli geliştirebilme becerisi.
10 64186 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetkinliğine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme becerisi.
11 64187 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme.
12 64188 Çağın sorunları hakkında bilgi.
13 64189 Kalite konularında bilinç sahibi olabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek