Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMB444 Kimyasal Zenginleştirme Teknolojisi (SD 7) 927003 4 8 4

Dersin Amacı

1. Kimyasal zenginleştirme yöntemlerinin sınıflandırılması bilgisi 2. Flotasyonun teorik esaslarını kavrayabilme 3. Flotasyon pülpünün hazırlanması bilgisi 4. Flotasyon reaktiflerinin özelliklerini ve çeşitlerini tanıyabilme 5. Flotasyon olayının oluş biçimini kavrayabilme 6. Flotasyon makinaları ve flotasyon devrelerinin özelliklerini ve tiplerini tanıyabilme 7. Flotasyona etki eden parametreleri kavrayabilme 8. Flokulasyon ve flokulasyona etki eden parametreleri kavrayabilme 9. Flokulasyon verimi ve kullanım alanlarının bilgisi 10. Yüzdürme ve batırma yöntemlerini kavrayabilme 11. Liç yöntemini kavrayabilme 12. Kristalizasyon yöntemini kavrayabilme

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

-

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders Notları/ Lecture Notes Chemical Mining, M.Zeki Doğan, İTÜ Vakfı Yayınları, No.6, 1986 Hand Book Mineral Processing, N.L.Weiss (Ed.), SME-AIME, New York, 1985 . Flotation, M.C. Fuerstenau, A.M.Gaudin Memorial Volume, AIME, NY, 1976 Handbook of Industrial Crystallization, A.S. Myerson, Butterworth-Heinemann,1993. Cevher Hazırlamada Flotasyon Dışındaki Zenginleştirme Yöntemleri, G. Önal, İTÜ Matbaası, 1985.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

1.Kimyasal Zenginleştirme Yöntemlerinin Sınıflandırılması 2. Flotasyonun Teorik Esasları 3. Flotasyon Pülpünün Hazırlanması 4. Flotasyon Reaktifleri 5. Flotasyon Olayının Oluş Biçimi 6. Flotasyon Makinaları ve Flotasyon Devreleri 7. Flotasyona Etki Eden Parametreler (Ph, Sıcaklık, Derişim ve Flotasyon Süresi) 8. Zeta Potansiyeli 9. Flokulasyon; Flokulasyona Etki Eden Parametreler 10. Flokulasyon Verimi ve Kullanım Alanları 11. Yüzdürme ve Batırma Yöntemleri (Çözeltinin Derişimi ve Yoğunluğu 12. Liç (Kimyasal Çözünürlük Farkı İle Zenginleştirme) Yöntemi 13. Kristalizasyon.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 80 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 12 3 36
29 Bireysel Çalışma 1 17 17
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 18 18
54 Ev Ödevi 2 5 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kimyasal zenginleştirme yöntemlerinin sınıflandırılması
2 Flotasyonun teorik esasları: köpük oluşumu, minerallerin kimyasal muamelesi, minerallerin hava kabarcıklarına ilişmesi
3 Flotasyon pülpünün hazırlanması: tane büyüklüğü, pülp yoğunluğu, reaktiflerin karıştırılması, reaktif ilavesi, reaktif miktarı
4 Flotasyon reaktifleri: köpürtücüler, kolektörler, kontrol reaktifleri
5 Flotasyon olayının oluş biçimi
6 Flotasyon makinaları ve flotasyon devreleri
7 Flotasyona etki eden parametreler (ph, sıcaklık, derişim ve flotasyon süresi)
8 Ara Sınav
9 Flokulasyon verimi ve kullanım alanları
10 Yüzdürme ve batırma yöntemleri (çözeltinin derişimi ve yoğunluğu)
11 Liç (Kimyasal çözünürlük farkı ile zenginleştirme) Yöntemi: liç öncesi işlemler, cevherdeki kıymetli maddelerin çözeltiye alınması
12 Liç yöntemleri: yerinde liç, yığın liçi, tank liçi, karıştırma liçi
13 Kıymetli maddelerin liç çözeltilerinden kazanılması: Katı-sıvı ayırması, minerallerden kıymetli maddelerin elde edilmesi,
14 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1558666 Kimyasal zenginleştirme yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma.
2 1558667 Kimyasal zenginleştirme teknolojisi başta olmak üzere pek çok alanda kullanılabilecek olan zenginleştirme yöntemlerinden flotasyon, flokulasyon, liç ve kristalizasyon yöntemlerinin öğrenilmesi.
3 1558668 Kimyasal zenginleştirme teknolojisi alanındaki son gelişmelerle ilgili bilgi sahibi olunması.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77998 Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini kimya mühendisliği problemlerine uygulayabilme becerisi.
2 71910 Kimya mühendisliği ve ilgili alanlardaki mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 71911 Bir sistemi, sistem parçasını yada prosesi tanımlama, analiz etme ve gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.
4 71912 Karmaşık mühendislik uygulamalarının, evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim.
5 71913 Karmaşık mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 71914 Kimya mühendisliği uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve araçları ile bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak karmaşık problemleri çözebilme becerisi.
7 71915 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 71916 Proje geliştirme, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık
9 71917 Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim-teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli geliştirebilme becerisi.
10 71918 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetkinliğine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme becerisi.
11 71919 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme.
12 71920 Çağın sorunları hakkında bilgi.
13 71921 Kalite konularında bilinç sahibi olabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 4
2 4 5 4 3 4 4 5 5 4 4 4 4 5
3 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek