Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMB436 Bilimsel Araştırma Yöntemleri (SD 8) 927003 4 8 4

Dersin Amacı

Bilim ile ilgili kavramları açıklamak. Bilimsel araştırma süreçlerini tanıtmak. Bilimsel araştırma süreçleri ve bilimsel faaliyetler hakkında bilgi vermek. Bilimsel çalışmaların rapor, proje, tez ve makale haline getirilmesi yöntemlerini anlatmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Yıldıray TOPCU

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Karasar, N. (1996). Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler (7.Baskı). Ankara: 3A Araştırma, Eğitim, Danışmanlık Ltd. Şti. Arıkan R. (2004).Araştırma Teknikleri ve Rapor Hazırlama, Asil Yayın Dağıtım, Ankara.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 50 1
20 Rapor Hazırlama 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
20 Rapor Hazırlama 1 25 25
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilim ile ilgili kavramlar (bilim, kuram, yasa, kural, ilke, sistem, sav, varsayım, hipotez, yöntem). bil_aras_yont_1.pdf
2 Bilimsel araştırma süreci ve yöntemleri.
3 Bilimsel araştırma yönteminin evreleri.
4 Araştırma türlerini inceleme ve planlama.
5 Araştırma süreç ve teknikleri, problem kaynakları.
6 Problem seçimi, genel ve özel ölçütler.
7 Değişkenler ve problem tanımlanmasındaki önemi.
8 Yöntem araştırma modellerinin tanıtılması.
9 Arasınav
10 Evren ve örneklem hakkında bilgi verilmesi.
11 Araştırmada bulguların sunumu (tablo, grafik vb.).
12 Alıntı yapma ve kaynakçanın hazırlanması.
13 Yazım kurallarının incelenmesi (Tez, makale, proje).
14 Bilimsel araştırmalarda etik kurallar.
15 Değerlendirme.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1299694 Araştırma konusu ile ilgili fikir ve kavramları sözlü ve yazılı ifade edebilme.
2 1299699 Araştırma raporlarını yayınlanmış dokümanlara (tez, makale v.b.) dayandırarak yazmak.
3 1299700 Araştırma metotlarını ve makale yazım tekniklerini bilimsel bir rapor yazmak amacıyla uygulayabilmek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70286 Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini kimya mühendisliği problemlerine uygulayabilme becerisi.
2 64178 Kimya mühendisliği ve ilgili alanlardaki mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 64179 Bir sistemi, sistem parçasını yada prosesi tanımlama, analiz etme ve gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.
4 64180 Karmaşık mühendislik uygulamalarının, evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim.
5 64181 Karmaşık mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 64182 Kimya mühendisliği uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve araçları ile bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak karmaşık problemleri çözebilme becerisi.
7 64183 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 64184 Proje geliştirme, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık
9 64185 Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim-teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli geliştirebilme becerisi.
10 64186 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetkinliğine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme becerisi.
11 64187 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme.
12 64188 Çağın sorunları hakkında bilgi.
13 64189 Kalite konularında bilinç sahibi olabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3 5 4 1 5 4 2 4 1 4 4 2 1
2 3 5 4 1 5 4 2 4 1 4 4 2 1
3 3 5 4 1 5 4 2 4 1 4 4 2 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek