Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMB448 Kimyasal Proseslerin Kavramsal Tasarımı (SD 8) 927003 4 8 4

Dersin Amacı

Kimyasal proseslerin kavramsal tasarımında en iyi akım şemasını oluşturmak, süreç ünitelerini ve bu üniteler arasındaki optimum bağlantıları bulmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Feza GEYİKÇİ

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kimyasal Proseslerin Kavramsal Tasarımı, (James M. Douglas) İsmail BOZ, 2005, Literatür Yayınları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Proses tasarımında alternatif çözümleri sıralayarak sistematik olarak süreç alternatiflerini belirlemek, eleme metotlarının kullanılması, geniş ve karmaşık problemlerin çözülmesi kolay problemlere indirgenmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 50 1
22 Proje Hazırlama 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
22 Proje Hazırlama 1 25 25
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Proses sentez ve analizi için strateji geliştirme, Kavramsal tasarıma hiyerarşik yaklaşım
2 Kavramsal tasarım için basitleştirilmiş ekonomik analiz
3 Ekipman tasarımında genel kestirme tasarım kuralları
4 Akış diyagramlarında girdi-çıktı yapısı kararları, tasarım değişkenleri, tüm malzeme dengesi, akış maliyeti
5 Ara sınav
6 Akış diyagramının geri dönüş yapısı, Kimyasal denge sınırlamaları, Geri dönüşün ekonomikliği hakkında karar verme
7 Proses ön optimizasyonu
8 Proses yenilenmesi için sistematik prosedürler, HDA prosesi
9 Ara sınav
10 Kompleks süreçler için maliyet diyagramları,
11 Süreç alternatiflerini hızlı eleme teknikleri
12 Kesikli -sürekli proseslerde karar verme
13 Toplam sabit yatırım ve toplam ürün maliyeti tahmini
14 HDA prosesinin analizi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1300346 Bir kimyasal prosesin optimizasyonunu yapabilir.
2 1300359 Ekipman tasarımında ekonomik karar alabilmek için analiz yapabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70286 Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini kimya mühendisliği problemlerine uygulayabilme becerisi.
2 64178 Kimya mühendisliği ve ilgili alanlardaki mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 64179 Bir sistemi, sistem parçasını yada prosesi tanımlama, analiz etme ve gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.
4 64180 Karmaşık mühendislik uygulamalarının, evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim.
5 64181 Karmaşık mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 64182 Kimya mühendisliği uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve araçları ile bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak karmaşık problemleri çözebilme becerisi.
7 64183 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 64184 Proje geliştirme, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık
9 64185 Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim-teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli geliştirebilme becerisi.
10 64186 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetkinliğine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme becerisi.
11 64187 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme.
12 64188 Çağın sorunları hakkında bilgi.
13 64189 Kalite konularında bilinç sahibi olabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 2 5 4 4 3 4 4 5 4 4 4 3 5
2 3 4 5 5 4 3 4 4 4 4 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek