Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMB428 Reaktör Tasarım (SD 8) 927003 4 8 4

Dersin Amacı

Kimyasal reaksiyon mühendisliği bilgilerinin uygulanması ile farklı reaktörlerin tasarımı ve işletim koşullarının optimizasyonu

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Selim Ceylan

Ön Koşul Dersleri

-

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Chemical Engineering Kinetics, Levenspiel Elements of Chemical Reaction Engineering, S.Fogler

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

Kimyasal reaksiyon mühendisliği bilgilerinin uygulanması ile farklı reaktörlerin tasarımı ve işletim koşullarının optimizasyonu

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 2 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
20 Rapor Hazırlama 2 2 4
21 Rapor Sunma 2 2 4
22 Proje Hazırlama 2 1 2
23 Proje Sunma 2 1 2
25 Proje Tasarımı /Yönetimi 2 5 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
54 Ev Ödevi 7 2 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kararlı hal reaktörleri Reactor Lecture 1-1.pdf
2 Kararlı hal reaktörleri Reactor Lecture 1-2.pdf
3 Kararlı hal reaktörleri Reactor Lecture 1-3.pdf
4 Kararlı hal reaktörleri Reactor Lecture 1-4.pdf
5 Kararsız hal reaktörleri Reactor Lecture 1-5.pdf
6 Kararsız hal reaktörleri Reactor Lecture 1-6.pdf
7 Kararsız hal reaktörleri Reactor Lecture 1-7.pdf
8 Kararsız hal reaktörleri Reactor Lecture 1-8.pdf
9 Arasınav
10 Katalizörler Reactor Lecture 1-9.pdf
11 Katalizörler Reactor Lecture 1-10.pdf
12 Yeni nesil reaktör sistemleri https://www.youtube.com/watch?v=tyDbq5HRs0o
13 Yeni nesil reaktör sistemleri https://www.youtube.com/watch?v=_mJ3S-VQuHY
14 Yeni nesil reaktör sistemleri https://www.youtube.com/watch?v=_mJ3S-VQuHY

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1296901 Kararlı hal reaktörleri hakkında bilgi sahibi olur
2 1296902 Kararsız hal reaktörleri hakkında bilgi sahibi olur
3 1296903 Katalizör türleri ve üretimi hakkında bilgi sahibi olur
4 1296905 Reaktör tasarlama becerisi kazanır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70286 Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini kimya mühendisliği problemlerine uygulayabilme becerisi.
2 64178 Kimya mühendisliği ve ilgili alanlardaki mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 64179 Bir sistemi, sistem parçasını yada prosesi tanımlama, analiz etme ve gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.
4 64180 Karmaşık mühendislik uygulamalarının, evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim.
5 64181 Karmaşık mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 64182 Kimya mühendisliği uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve araçları ile bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak karmaşık problemleri çözebilme becerisi.
7 64183 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 64184 Proje geliştirme, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık
9 64185 Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim-teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli geliştirebilme becerisi.
10 64186 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetkinliğine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme becerisi.
11 64187 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme.
12 64188 Çağın sorunları hakkında bilgi.
13 64189 Kalite konularında bilinç sahibi olabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 2 1 3 3 3 4 2 4 2 3 2
2 3 4 3 2 3 2 2 4 2 4 3 2 3
3 3 2 3 2 2 3 2 4 4 5 3 4 3
4 2 4 4 2 3 4 2 4 3 4 2 4 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek