Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMB452 Yakıt Pili Teorisi ve Uygulamaları (SD 8) 927003 4 8 4

Dersin Amacı

Elektriksel enerji depolama sistemlerini tanıtmak. PEM yakıt pili ve diğer benzer sistemlerin çalışma ilkesi ve teorisinin öğretilmesi hedeflenmektedir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr. Üyesi Berker Fıçıcılar

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Frano Barbir, PEM Fuel Cells: Theory and Practice, 2nd ed., Academic Press, 2012

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

1. Yakıt pillerine giriş 2. Yakıt pili türleri 3. Termodinamik 4. Elektrot kinetği 5. Yakıt pili bileşenleri 6. Pilin çalıştırılması ve güncel araştırma konuları 7. Tanılama ve karakterizasyon

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 15 1
54 Ev Ödevi 5 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 1 1 1
29 Bireysel Çalışma 1 30 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
52 Quiz için Bireysel Çalışma 1 8 8
54 Ev Ödevi 5 4 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yakıt pillerine giriş
2 Yakıt pili türleri
3 PEM yakıt pili
4 Yakıt pili bileşenleri
5 Yakıt pili çalışma ilkesi ve pil modülü
6 Yakıt pili termodinamği
7 Yakıt pili elektrot kinetiği
8 Yakıt pilleri için elektrolitler (membranlar)
9 Arasınav
10 Yakıt pili güncel araştırma konuları
11 Yakıt pillerinin fiziksel karakterizasyonu
12 Yakıt pillerinin elektrokimyasal karakterizasyonu ve tanılama teknikleri
13 Yakıt pillerinin dayanıklılığı ve bozunma mekanizmaları
14 Yakıt pili uygulamaları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1560828 Öğrenci yakıt pillerini öğrenerek elektriksel enerji depolama teknolojisi ile tanışacaktır.
2 1560840 Öğrenci yakıt pili termodinamiği ve verimlilik hakkında bilgi sahibi olacaktır.
3 1560845 Öğrenci yakıt pili bileşenlerini öğrenecek ve elektrot kinetiği hakkında bilgi sahibi olacaktır.
4 1560850 Öğrenci pillerin fiziksel ve elektrokimyasal karakterizasyonu ve tanılama teknikleri hakkında bilgi sahibi olacaktır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77998 Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini kimya mühendisliği problemlerine uygulayabilme becerisi.
2 71910 Kimya mühendisliği ve ilgili alanlardaki mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 71911 Bir sistemi, sistem parçasını yada prosesi tanımlama, analiz etme ve gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.
4 71912 Karmaşık mühendislik uygulamalarının, evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim.
5 71913 Karmaşık mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 71914 Kimya mühendisliği uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve araçları ile bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak karmaşık problemleri çözebilme becerisi.
7 71915 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 71916 Proje geliştirme, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık
9 71917 Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim-teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli geliştirebilme becerisi.
10 71918 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetkinliğine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme becerisi.
11 71919 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme.
12 71920 Çağın sorunları hakkında bilgi.
13 71921 Kalite konularında bilinç sahibi olabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4
2 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5
3 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5
4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek