Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMB454 Kömür Teknolojisi (SD 8) 927003 4 8 4

Dersin Amacı

Kömürün tanıtılması, kömür teknolojisi ve uygulama alanları hakkında bilgi verilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

DOÇ.DR. SELİM CEYLAN

Ön Koşul Dersleri

-

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Coal; Resources, Properties, Utilization, Pollution (Ed. Orhan Kural)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

Kömürün fiziksel, kimyasal, termal özelliklerinin incelenmesi, kömür üretim ve önişlemleri hakkında bilgi verilmesi, farklı kömür kullanım teknolojilerinin incelenmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 2 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
25 Proje Tasarımı /Yönetimi 2 10 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8
36 Rapor 2 1 2
54 Ev Ödevi 7 2 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kömürün tanıtımı; Kömürün oluşumu ve koşullar; - - http://www.tki.gov.tr/bilgi/komur/komur-teknolojileri/235
20200323_143338.jpg
2 Kömürün özellikleri ve kullanım alanları 20200323_143338.jpg
3 Kömürün sınıflandırılması ve kömür türleri 20200323_143347.jpg
4 Termik santral prensipleri 20200323_143347.jpg
5 Kömürün yakılması 20200323_143359.jpg
6 Kömür yakma teknolojileri Temiz Kömür Teknolojileri Raporuweb (1)-1.pdf
20200323_143359.jpg
7 Kömürün gazlaştırılması 20200323_143408.jpg
8 Arasınav 20200323_143408.jpg
9 Kömürün gazlaştırılması Temiz Kömür Teknolojileri Raporuweb (1)-3.pdf
10 Kömürün pirolizi https://www.youtube.com/watch?v=hyd4EHvwFGc
11 Kömürün pirolizi Temiz Kömür Teknolojileri Raporuweb (1)-4.pdf
12 Kömürün sıvılaştırılması Temiz Kömür Teknolojileri Raporuweb (1)-5.pdf
13 Temiz kömür teknolojileri Temiz Kömür Teknolojileri Raporuweb (1)-6.pdf
14 Temiz kömür teknolojileri https://www.youtube.com/watch?v=f7gzdFGc3y4

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1296266 Kömürün fiziksel, kimyasal ve termal özellikleri hakkında bilgi sahibi olur
2 1296268 Kömür üretimi ve ön işlemleri hakkında bilgi sahibi olur
3 1296269 Kömür teknolojileri hakkında bilgi sahibi olur
4 1296270 Temiz kömür teknolojileri ve güncel uygulamalar hakkında bilgi sahibi olur

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70286 Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini kimya mühendisliği problemlerine uygulayabilme becerisi.
2 64178 Kimya mühendisliği ve ilgili alanlardaki mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 64179 Bir sistemi, sistem parçasını yada prosesi tanımlama, analiz etme ve gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.
4 64180 Karmaşık mühendislik uygulamalarının, evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim.
5 64181 Karmaşık mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 64182 Kimya mühendisliği uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve araçları ile bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak karmaşık problemleri çözebilme becerisi.
7 64183 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 64184 Proje geliştirme, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık
9 64185 Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim-teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli geliştirebilme becerisi.
10 64186 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetkinliğine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme becerisi.
11 64187 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme.
12 64188 Çağın sorunları hakkında bilgi.
13 64189 Kalite konularında bilinç sahibi olabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 2 2 1 1 2 1 1 2 1 5 2
2 4 2 5 2 5 4 2 5 4 2 5 2 5
3 2 5 2 5 3 5 2 3 1 2 2 2 2
4 3 2 3 1 3 3 5 2 3 3 2 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek