Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMB322 Polimer Kim. ve Teknolojisi (SD 5) 927003 3 6 5

Dersin Amacı

Polimerizasyon tepkimeleri hakkında genel bilgi edinme.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi İsa DEĞİRMENCİ

Ön Koşul Dersleri

-

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Polimer Kimyası, Prof. Dr. Mehmet Saçak

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

Yarı sentetik polimerlerin sentezlenmesi, basamklı ve zincir polimerizasyonlarının tepkimelerine ilaveten halka açılımı polimerizasyonunun tepkimeleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
29 Bireysel Çalışma 13 1 13
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 10 3 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 6 6
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8
34 Okuma 13 2 26

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Polimerlere Giriş 3
2 Yarı sentetik polimerlerin sentezi, Rayon sentezi 3
3 Vulkanizasyon 3
4 Polimer tepkimeleri için genel bilgi 3
5 Basamaklı polimerizasyonun özellikleri 3
6 Bakalit Sentezi 3
7 Poliesterler 3
8 Poliamitler 3
9 Ara Sınav 2
10 Poliüretanlar 3
11 Zincir büyüme (katılma) polimerizasyonu 3
12 Radikal Polimerizasyonu 3
13 Anyonik Polimerizasyon 3
14 Halka açılımı Polimerizasyonu 3
15 Final Sınavı 2

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1283437 Polimerleri tanıyan
2 1283438 Temel polimerizasyon tepkimelerinin nasıl gerçekleştiğini bilme
3 1283439 İstenilen özellikte bir polimeri sentezleme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70286 Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini kimya mühendisliği problemlerine uygulayabilme becerisi.
2 64178 Kimya mühendisliği ve ilgili alanlardaki mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 64179 Bir sistemi, sistem parçasını yada prosesi tanımlama, analiz etme ve gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.
4 64180 Karmaşık mühendislik uygulamalarının, evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim.
5 64181 Karmaşık mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 64182 Kimya mühendisliği uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve araçları ile bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak karmaşık problemleri çözebilme becerisi.
7 64183 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 64184 Proje geliştirme, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık
9 64185 Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim-teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli geliştirebilme becerisi.
10 64186 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetkinliğine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme becerisi.
11 64187 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme.
12 64188 Çağın sorunları hakkında bilgi.
13 64189 Kalite konularında bilinç sahibi olabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 1 2 1 2 4 2 1 3
2 1 2 2 2 1 2 4 4 5
3 2 3 4 2 3 3 2 4 1 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek