Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMB322 Polimer Kim. ve Teknolojisi (SD 5) 927003 3 6 5

Dersin Amacı

Polimerizasyon tepkimeleri hakkında genel bilgi edinme.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi İsa DEĞİRMENCİ

Ön Koşul Dersleri

-

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Polimer Kimyası, Prof. Dr. Mehmet Saçak

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

Yarı sentetik polimerlerin sentezlenmesi, basamklı ve zincir polimerizasyonlarının tepkimelerine ilaveten halka açılımı polimerizasyonunun tepkimeleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
29 Bireysel Çalışma 13 1 13
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 10 3 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 6 6
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8
34 Okuma 13 2 26

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Polimerlere Giriş 3 AVYS_1Hafta_Polimerlere_Giris_Genel_Tanitim.pptx
2 Yarı sentetik polimerlerin sentezi, Rayon sentezi 3 AVYS_2Hafta_Yarı_sentetik_Polimerlerin_Sentezi.pptx
3 Vulkanizasyon 3 AVYS_3Hafta_Vulkanizasyon.pptx
4 Polimer tepkimeleri için genel bilgi 3 AVYS_4Hafta_Polimer_Tepkimeleri_icin_Genel_Bilgi.pptx
5 Basamaklı polimerizasyonun özellikleri 3 AVYS_5Hafta_Basamaklı_Polimerizasyonun_Ozellikleri.pptx
6 Bakalit Sentezi 3 AVYS_6Hafta_Bakalit_Sentezi.pptx
7 Poliesterler 3 AVYS_7Hafta_Poliesterler.pptx
8 Poliamitler 3 AVYS_8Hafta_Poliamitler.pptx
9 Ara Sınav 2
10 Poliüretanlar 3 AVYS_10Hafta_Poliüretanlar.pptx
11 Zincir büyüme (katılma) polimerizasyonu 3 AVYS_11Hafta_Zincir_Polimerizasyonu.pptx
12 Radikal Polimerizasyonu 3 AVYS_12Hafta_Radikal_Polimerizasyonu.pptx
13 Anyonik Polimerizasyon 3 AVYS_13Hafta_Anyonik_Polimerizasyon.pptx
14 Halka açılımı Polimerizasyonu 3 AVYS_14Hafta_Halka_Açılımı_Polimerizasyonu.pptx
15 Final Sınavı 2

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1503323 Polimerleri tanıyan
2 1503324 Temel polimerizasyon tepkimelerinin nasıl gerçekleştiğini bilme
3 1503325 İstenilen özellikte bir polimeri sentezleme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77998 Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini kimya mühendisliği problemlerine uygulayabilme becerisi.
2 71910 Kimya mühendisliği ve ilgili alanlardaki mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 71911 Bir sistemi, sistem parçasını yada prosesi tanımlama, analiz etme ve gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.
4 71912 Karmaşık mühendislik uygulamalarının, evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim.
5 71913 Karmaşık mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 71914 Kimya mühendisliği uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve araçları ile bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak karmaşık problemleri çözebilme becerisi.
7 71915 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 71916 Proje geliştirme, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık
9 71917 Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim-teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli geliştirebilme becerisi.
10 71918 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetkinliğine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme becerisi.
11 71919 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme.
12 71920 Çağın sorunları hakkında bilgi.
13 71921 Kalite konularında bilinç sahibi olabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 1 2 1 2 4 2 1 3
2 1 2 2 2 1 2 4 4 5
3 2 3 4 2 3 3 2 4 1 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek