Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMB326 Endüstriyel Atık Su ve Arıtımının Temelleri (SD 5) 927003 3 6 5

Dersin Amacı

Endüstriyel üretimler sırasında ortaya çıkan atık suların arıtımı temel prensiplerini öğrenmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Elif H. GÜRKAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- Endüstriyel atıksuların özellikleri ve arıtılması - Doç. Dr. Füsun Şengül (1989) –DEÜ Müh. Fak. Çevre Müh. Böl.Yayınları - Richard Dick Speece (2008): Anaerobic Biotechnology and Odor/Corrosion Control for Municipalities and Industries, Archae Press, ISBN:1-57843-052-9 -SCI indeksli bilimsel makaleler

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Atık su oluşumu, atıksu karakterizasyonun oluşturulması temel prensipleri, fiziksel arıtma metodları ve tasarım kriterleri, kimyasal arıtma metodları ve tasarım kriterleri, biyoloji kartıma metodları ve tasarım kriterleri, endüstrilere göre atıksu karakterizasyonlarının incelenmesi, örnek endüstri tiplerinde atık su arıtımı tasarımlarının yapılması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 50 1
24 Seminer 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 1 12 12
20 Rapor Hazırlama 1 10 10
22 Proje Hazırlama 1 50 50
23 Proje Sunma 1 2 2
25 Proje Tasarımı /Yönetimi 1 10 10
29 Bireysel Çalışma 1 10 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
36 Rapor 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Atıksu oluşumu, genel tanımlar ve atıksu karakterizasyonu
2 Fiziksel arıtma temel prensipleri
3 Fiziksel arıtma temel prensipleri
4 Fiziksel arıtma temel prensipleri
5 Kimyasal arıtma temel prensipleri
6 Kimyasal arıtma temel prensipleri
7 Ara Sınav
8 Biyolojik arıtma temel prensipleri
9 Biyolojik arıtma temel prensipleri
10 Endüstriyel atıksu arıtımı tasarımı
11 Endüstriyel atıksu arıtımı tasarımı
12 Endüstriyel atıksu arıtımı tasarımı
13 Endüstriyel atıksu arıtımı tasarımı
14 Endüstriyel atıksu arıtımı tasarımı
15 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1300564 Atıksu karakterizasyonu temek prensiplerini öğrenmek
2 1300568 Fiziksel-Kimyasal arıtma metodlarını öğrenmek
3 1300575 Endüstriler bazında atık su karakteristiklerinin öğrenilmesi
4 1300578 Örnek endüstrilere göre atıksu arıtma tasarımının yapabilme becerisi kazanmak
5 1300582 Proje

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70286 Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini kimya mühendisliği problemlerine uygulayabilme becerisi.
2 64178 Kimya mühendisliği ve ilgili alanlardaki mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 64179 Bir sistemi, sistem parçasını yada prosesi tanımlama, analiz etme ve gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.
4 64180 Karmaşık mühendislik uygulamalarının, evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim.
5 64181 Karmaşık mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 64182 Kimya mühendisliği uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve araçları ile bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak karmaşık problemleri çözebilme becerisi.
7 64183 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 64184 Proje geliştirme, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık
9 64185 Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim-teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli geliştirebilme becerisi.
10 64186 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetkinliğine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme becerisi.
11 64187 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme.
12 64188 Çağın sorunları hakkında bilgi.
13 64189 Kalite konularında bilinç sahibi olabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4
2 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5
3 4 5 1 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4
4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek