Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TRH107 Hukuk Başlangıcı 927001 1 1 3

Dersin Amacı

Bu derste öğrencilere, hukuk hakkında genel bilgiler verilmesi; dört yıl boyunca hukukla ilgili öğrenecekleri konuların, görecekleri derslerin genel hatlarıyla gösterilmesi; ayrıca fakültede gösterilmeyen hukuk derslerinin temel kavramlarının öğretilmesi suretiyle, meslek sınavlarına hazırlanılması safhasında, gerekli hukuk kaynaklarını anlama temel bilgisini sağlamayı amaçlamaktadır. Bu derste çok kapsamlı olmayan açıklamalar yapılarak, öğrencilerin hukuk eğitiminin çerçevesini görmesi hedeflenmektedir. Bu ders, hukuk kavramları ve hukuk düşüncesiyle tanışmaya yöneliktir; öğrencilerin hukuksal düşünce becerisi kazanmasına ve bunun artırılmasına çalışılmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Muhammed KOÇAK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Tiftik, M. (2013). Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları, 6.Baskı, Samsun. Deryal, Y. (2010). Temel Hukuk Bilgisi, Trabzon 2010 Ertuğrul, H. ve Turpçu, M. (2016). Temel Hukuk. Ankara: Nobel Yayınları. Bayraklı H.H. (2009). Hukukun Temel Kavramları. Trabzon: Murathan Yayınevi.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Hukuk ve Toplum Hayatı, Kamu Hukuku- Özel Hukuk Ayrımı, Özel Hukuk Dalları, Kamu Hukuku Dalları; Pozitif Hukukun Kaynakları, Yazılı Hukuk Kuralları, Örf ve Adet Hukuku Kuralları, İçtihatlar; Kanunların Uygulanması: Yer Bakımından, Zaman Bakımından, Anlam Bakımından Uygulanması. Kanunların Uygulanması, Kanunların Yer Bakımından Uygulanması; Hukuka İlişkin ve Hak Kavramı, Özel Haklar ve Türleri, Hakların Kazanılması ve Kaybedilmesi; Miras Hakları; Hakların Korunması: Hak Sahibinin Eliyle Koruması, Devlet Eliyle Korunması; Yargı Yerleri: Anayasa Mahkemesi, Adli Yargı Düzeni ve Yargıtay; İdari Yargı Düzeni ve Danıştay; Gerçek Kişiler: Başlangıcı, Sona Ermesi; Hak ve Fiil Ehliyeti; Tüzel Kişiler: Başlangıcı ve Sona Ermesi, Ehliyeti; Tüzel Kişilerin Türleri: Özel Hukuk ve Kamu Hukuku Tüzel Kişileri; Hukuki Fiiller ve Hukuki İşlemler; Özel Hukuk İşlemleri- Kamu Hukuku İşlemleri; Sözleşmeler: Özel Hukuk Sözleşmeleri- İdari Sözleşmeler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 40 1
4 Quiz 2 40 1
29 Bireysel Çalışma 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
21 Rapor Sunma 1 10 10
29 Bireysel Çalışma 1 10 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
54 Ev Ödevi 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hukuka ilişkin bilgi-hukukun bilgisi TEMEL HUKUK TAMAMI SLAYT.ppt
2 Hukuk Biliminden kuşku TEMEL HUKUK TAMAMI SLAYT.ppt
3 Hukukun İşlevleri 1: hukuk ve toplumsal yaşamın ihtiyaçları TEMEL HUKUK TAMAMI SLAYT.ppt
4 Hukukun İşlevleri 2: hukuk ve adalet TEMEL HUKUK TAMAMI SLAYT.ppt
5 Hukuk ve norm TEMEL HUKUK TAMAMI SLAYT.ppt
6 Hukuk ve ahlaki değerler TEMEL HUKUK TAMAMI SLAYT.ppt
7 Ahlaki değerlerin niteliği ve adalet TEMEL HUKUK TAMAMI SLAYT.ppt
8 Ara Sınav temel hukuk soru örnekleri.doc
9 Hukukun yürürlüğü ve kaynakları TEMEL HUKUK TAMAMI SLAYT.ppt
10 Hukukun Dogmatik Bilimi TEMEL HUKUK TAMAMI SLAYT.ppt
11 Hukukun uygulanması TEMEL HUKUK TAMAMI SLAYT.ppt
12 Yorum TEMEL HUKUK TAMAMI SLAYT.ppt
13 Gerekçelendirme TEMEL HUKUK TAMAMI SLAYT.ppt
14 Genel Tekrar temel hukuk soru örnekleri.doc

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1271367 Hukukun temel kavramlarını açıklayabilir
2 1271368 Bütünsel bir hukuk fikrine sahip olarak hukukun işlevini tanımlar
3 1271369 Hukuk metodolojisini tanımlar
4 1271370 Özel hukuk ve kamu hukuku ayrımını tartışır
5 1271371 Sözleşme, tüzel kişilik, irade serbestisi, aile, mülkiyet, sorumluluk ve cezalandırma kavramlarını tanımlar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69049 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili olarak Türkiye'nin arkeolojik, tarihi ve coğrafi değerlerini algılar ve bunları güncel olaylarla ilişkilendirir.
2 69218 Yönetmelikle belirlenen yabancı dil yeterlik belgelerinden birine sahip olur.
3 69054 Grup ve insan davranışı konusunda bilgi sahibi olarak bunları Turizm Rehberliği mesleğinde uygulayabilir.
4 69055 Dünyada yaşamış ve yaşamakta olan farklı dinlerin temel ilkelerini kavrayarak Turizm Rehberliği mesleği ile harmanlayarak kullanır
5 69056 Bir turu planlayabilir, uygulayabilir ve denetleyebilir.
6 69053 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili hizmet verme süreçlerini bilir ve ziyaretçi memnuniyeti sağlayacak şekilde yerine getirir.
7 69052 Bir turu etkin bir şekilde yönetebilmek için grup yönetimi ilkelerini bilir ve uygular.
8 69058 Türkiye’de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur ve bu bilgileri kullanarak değerlendirme yapar.
9 69050 Türkiye’nin sahip olduğu soyut ve somut eserleri koruma bilincine sahip olur.
10 69051 Turizm alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.
11 69057 Turizm Rehberliği ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2
3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2
4 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2
5 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek