Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
POS121 Mektup Postası 927001 1 1 4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı; öğrencilere posta hizmetleri bölümünde görecekleri tüm alan derslerinin temelini oluşturmaktır. Bu derste posta hizmetleri bölümü terminolojisi, Genel hükümler, Mektup postası gönderileri, Mektup postasında özel hizmetler, Mektup postasında ücret ödeme yöntemleri, Ücret denetimi ve takse işlemleri, Reklamasyon (Haber isteme) konuları anlatılacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör. Zümral Gültekin

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Mektup Postası Yönetmeliği, PTT Eğitim Merkezi Ders Notları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Bu derste posta hizmetleri bölümü terminolojisi, Genel hükümler, Mektup postası gönderileri, Mektup postasında özel hizmetler, Mektup postasında ücret ödeme yöntemleri, Ücret denetimi ve takse işlemleri, Reklamasyon

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 3 6 18
19 Beyin Fırtınası 2 2 4
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 14 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 14 14
54 Ev Ödevi 2 4 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Genel Hükümler, Postada Haberleşme Hizmeti, Posta Tekeli, Posta Gizliliği, PTT’nin Halka Karşı Sorumlulukları, Mektup Postası Gönderilerinin Ayrımı, MEKTUP POSTASI 1. HAFTA.docx
2 Posta Yasakları MEKTUP POSTASI 2.HAFTA.docx
3 Mektuplar, Mektup Boyutları ve Ağırlıkları, Mektupların Kabul İşlemleri, Posta Kartları ve Kabul İşlemleri, Posta Kartları ve Tebrik Kartları Karşılaştırması MEKTUP POSTASI 3.HAFTA.docx
4 Basılmış Kağıtlar, Basılmış Kağıtların Boyut ve Ağırlıkları, Tebrik Kartları, MEKTUP POSTAI 4.ÜNİTE.docx
5 Adressiz Basılmış Kağıtlar, Küçük Paketler, Gümrük İşlemleri, Körlere Özgü Yazılar, MEKTUP POSTAI 5.ÜNİTE.docx
6 Davetiyeler, Mektup Postası Gönderilerinde İstenebilecek Özel Hizmetler, Uçak, MEKTUP POSTAI 6.ÜNİTE.docx
7 Ara Sınav MEKTUP POSTAI 7.arasınav.docx
8 Özel Ulak, Kayıtlı Taahhütlü, Postrestant, Alma Haberli, Alıcının kendisine Verilecek MEKTUP POSTAI 8.ÜNİTE.docx
9 Değeri Konmuş Mektuplar, Ödeme Şartlı MEKTUP POSTASI 9.ÜNİTE.docx
10 M.P.G. ücret ödeme Yöntemleri, Uluslararası Cevap Kuponları MEKTUP POSTASI 10.ÜNİTE.docx
11 M.P.G. ücret alma makineleri, P.P damgalı gönderiler, Ücret Başlığı MEKTUP POSTASI 11.ÜNİTE.docx
12 Gidiş Dönüş Ücretli Gönderiler, Uluslar arası Ticaret Cevap Servisi, Toplu Posta Gönderilerin Ücretlendirilmesi, MEKTUP POSTAI 12.ÜNİTE.docx
13 Gönderilerin Gemilerden Postaya Verilmesi,Ücret Denetimi Ve Takse İşlemleri, Reklamasyon, MEKTUP POSTAI 13.ÜNİTE.docx
14 Geri Alma Adres Değiştirme, Ödeme Bedelinin İptali MEKTUP POSTAI 14.ÜNİTE.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1273518 Mektup Postası Gönderileri neler olduğu.
2 1273520 PTT Özel Hizmetleri neler olduğu öğrenilir.
3 1273519 PTT de ücret ödeme sistemleri nelerdir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65840 PTT de kullanılan muhasebe hesaplarının nasıl yapıldığı
2 65845 Kişilik gelişimine destek sağlar
3 65846 Olaylara çabuk çözüm bulmayı sağlar
4 65847 İnsan kaynaklarının önemi, mülakat ve iş başvurusunun nasıl yapılacağını öğrenirler.
5 65841 Mesleklerinin temelini oluşturan kavramları öğrenirler
6 65842 Gönderilerin ayrımının ve sevkinin nasıl yapıldığımı öğrenirler.
7 65843 Gönderi çeşidine göre dağıtım ve teslimin nasıl yapılacağını öğrenirler.
8 65844 Mesleki becerilerini geliştirirler
9 65821 öğrenciler işletmenin ne demek olduğunu, işletmenin kuruluş aşamalarınıi hangi birimlerden oluştuğunu, hangi tür işletmeler olduğunu öğrenmektedirler.
10 65822 Hizmet sektöründe güçlü bir iletişimin nasıl kurulacağı öğretimektedir.
11 65823 Mevcut ve geçmiş dönemdeki verileri düzenleyebilecekler ve grafiklerle gösterebileceklerdir.
12 65824 analitik düşünmeyi öğreneceklerdir.
13 65825 Kayıtlı ve kayıtsız gönderilerin nasıl dağıtıldığını öğrenmektedirler.
14 65826 Telgraf ve apg\'nin ne olduğu nasıl dağıtıldığını öğrenmektedirler
15 65827 Posta hizmetleri programında görecekleri tüm derslerin temeli olan mektup postası gönderileri neler olduğunu öğrenmektedirler.
16 65828 Posta hizmetlerinin geçmişten günümüze nasıl değişip geliştiğini öğrenmişlerdir.
17 65829 PTTbank İşlemlerinin neler olduğunu öğrenmişlerdir.
18 65830 Hizmet sektöründe etkili iletişimin önemini nasıl bir iletişim kurmaları gerektiğini öğrenmişlerdir.
19 65831 Özeleştiri yeteneği geliştirerek yaşam boyu öğrenmeye açık olur
20 65832 Ticari hayatta karşılaşılan hukuki ihtilafların çözümü hakkında fikir yürütme becerisi kazandırılmış olacaktır.
21 65833 PTT deki tüm mevzuatları okup yorumlayabilme, çözüm bulunamayan durumlarda mevzuat çerçevesinde çözüm üretebilme
22 65834 Makro ve mikro iktisatın ne demek olduğunu öğrenip iktisadi yorum yapabilme
23 65835 Pazarlamanın temel kavramları ve tutundurma faaliyetlerinin neler olduğunu ve önemini kavrama
24 65836 Resmi yazışma teknikleri hakkında bilgi edinirler
25 65837 Akıllı, dürüst, hızlı çözüme yönelik davranışlar geliştirme
26 65838 Tebligatın önemi, nasıl teslim edileceği ve meslek etiği.
27 65839 Kargo gönderilerinin nasıl teslim edileceğini öğrenme
29 70142 Yeni Program Çıktısı

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 2 1
2 5 1 2 1 3
3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek