Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
POS123 İstatistik 927001 1 1 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı; öğrencilere günlük yaşamda ve iş hayatında mevcut ve geçmiş dönemdeki verileri kullanarak durum tespiti yapabilmelerini, karşılaştırabilmelerini, tahmin edebilmelerini ve karar verebilmelerini sağlayabilmektir. Bu derste istatistiğin temel tekniklerini kullanarak doğru karar verme, veri toplama ve sınıflandırma, ortalama hesapları, zaman serilerinin analizi, olasılık, örnekleme, hipotez sınamaları, korelasyon ve regresyon konuları anlatılacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

ÜNZİLE ÇARKACI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Köseoğlu, M. ve Yamak, R. 2008.Uygulamalı İstatistik. Ders Kitabı, 3. Baskı, Trabzon

Dersin İçeriği

İstatistiğe Giriş Merkezi Eğilim Ölçüleri Dağılma, Eğiklik ve Basıklık Ölçüleri Olasılık Kuramı ve Bazı Olasılık Dağılımları Örnekleme Teorisi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 7 2 14
17 Alan Çalışması 1 12 12
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8
54 Ev Ödevi 3 2 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İstatistiğe Giriş (İstatistiğin Tanımı, Bazı Temel Kavramlar, Verilerin Toplanması, Verilerin İşlenmesi, Verilerin İstatistiksel Seriler Şeklinde Düzenlenmesi, Verilerin Grafiklerle Sunulması) istatistik ders 1.pdf
storage/app/public/unzile.yilmaz/136070
2 Merkezi Eğilim Ölçüleri (Aritmetik Ortalama, Tartılı Aritmetik Ortalama, Ortanca, Mod) istatistik ders 2.pdf
istatistik ders2.pdf
3 Merkezi Eğilim Ölçüleri (Kareli Ortalama, Harmonik Ortalama, Geometrik Ortalama, Kantiller) istatistik ders 3.pdf
istatistik ders3.pdf
4 Dağılma, Eğiklik ve Basıklık Ölçüleri (Değişim Aralığı, Ortalama Sapma, Standart Sapma, Değişim Katsayısı) istatistik ders4.pdf
5 Dağılma, Eğiklik ve Basıklık Ölçüleri (Eğiklik ve Basıklık Ölçüleri, Ortalamaya Dayanan Eğiklik Ölçüleri, Momentlere Dayanan Eğiklik ve Basıklık Ölçüleri) istatistik ders5.pdf
6 Olasılık Kuramı ve Bazı Olasılık Dağılımları istatistik ders 6.pdf
7 Ara Sınav ARA SINAV.docx
8 Örnekleme Teorisi istatistik ders8.pdf
9 Hipotez Testleri istatistik ders 9.pdf
10 Varyans Analizi istatistik ders 10.pdf
11 Korelasyon Analizi istatistik ders 11.pdf
12 Zaman Serileri istatistik ders 12.pdf
13 Basit Doğrusal Regresyon Denklemi istatistik ders 13.pdf
14 İki Bağımsız Değişkenli Regresyon Denklemi istatistik ders 14.pdf
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1272777 Öğrenciler toplanan verileri özetleyebilecek ve tek bir sayısal değere indirgeyebilecekler.
2 1272778 Öğrenciler ortalama hesaplamaları yapabilecekler.
3 1272779 Öğrenciler gözlem değerlerinin nasıl bir dağılım gösterdiğini bulabilecekler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65840 PTT de kullanılan muhasebe hesaplarının nasıl yapıldığı
2 65845 Kişilik gelişimine destek sağlar
3 65846 Olaylara çabuk çözüm bulmayı sağlar
4 65847 İnsan kaynaklarının önemi, mülakat ve iş başvurusunun nasıl yapılacağını öğrenirler.
5 65841 Mesleklerinin temelini oluşturan kavramları öğrenirler
6 65842 Gönderilerin ayrımının ve sevkinin nasıl yapıldığımı öğrenirler.
7 65843 Gönderi çeşidine göre dağıtım ve teslimin nasıl yapılacağını öğrenirler.
8 65844 Mesleki becerilerini geliştirirler
9 65821 öğrenciler işletmenin ne demek olduğunu, işletmenin kuruluş aşamalarınıi hangi birimlerden oluştuğunu, hangi tür işletmeler olduğunu öğrenmektedirler.
10 65822 Hizmet sektöründe güçlü bir iletişimin nasıl kurulacağı öğretimektedir.
11 65823 Mevcut ve geçmiş dönemdeki verileri düzenleyebilecekler ve grafiklerle gösterebileceklerdir.
12 65824 analitik düşünmeyi öğreneceklerdir.
13 65825 Kayıtlı ve kayıtsız gönderilerin nasıl dağıtıldığını öğrenmektedirler.
14 65826 Telgraf ve apg\'nin ne olduğu nasıl dağıtıldığını öğrenmektedirler
15 65827 Posta hizmetleri programında görecekleri tüm derslerin temeli olan mektup postası gönderileri neler olduğunu öğrenmektedirler.
16 65828 Posta hizmetlerinin geçmişten günümüze nasıl değişip geliştiğini öğrenmişlerdir.
17 65829 PTTbank İşlemlerinin neler olduğunu öğrenmişlerdir.
18 65830 Hizmet sektöründe etkili iletişimin önemini nasıl bir iletişim kurmaları gerektiğini öğrenmişlerdir.
19 65831 Özeleştiri yeteneği geliştirerek yaşam boyu öğrenmeye açık olur
20 65832 Ticari hayatta karşılaşılan hukuki ihtilafların çözümü hakkında fikir yürütme becerisi kazandırılmış olacaktır.
21 65833 PTT deki tüm mevzuatları okup yorumlayabilme, çözüm bulunamayan durumlarda mevzuat çerçevesinde çözüm üretebilme
22 65834 Makro ve mikro iktisatın ne demek olduğunu öğrenip iktisadi yorum yapabilme
23 65835 Pazarlamanın temel kavramları ve tutundurma faaliyetlerinin neler olduğunu ve önemini kavrama
24 65836 Resmi yazışma teknikleri hakkında bilgi edinirler
25 65837 Akıllı, dürüst, hızlı çözüme yönelik davranışlar geliştirme
26 65838 Tebligatın önemi, nasıl teslim edileceği ve meslek etiği.
27 65839 Kargo gönderilerinin nasıl teslim edileceğini öğrenme
29 70142 Yeni Program Çıktısı

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29
Öğrenme Çıktısı
1 5 2
2 3 2 4 3 3
3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek