Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GKBÖ107 Bilişim Teknolojileri 927001 1 1 5

Dersin Amacı

Öğrencilere bir yaşam becerisi olarak Bilgi Teknolojileri (BT) becerileri ile BT'nin ana kavramlarına sahip olarak kişisel bilgisayar kullanımında yetkinlik kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Dr. Hamza KÜÇÜK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Aydın ve ark., (2017). Temel Bilgi Teknolojileri-I, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 3190, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 2071 Kumtepe ve ark., (2015) Temel Bilgi Teknolojileri-II, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 3196, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 2073 Prof. Dr. Soner ÇANKAYA (2018). Temel Bilgi Teknolojileri Ders Sunum Notları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bilgi Teknolojisi kavramı, Bilgisayarı kullanmak ve dosyaları yönetmek, Kelime İşlemci, Hesap Çizelgesi, Sunum, Bilgi ve İletişim teknolojilerini içermektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 70 1
4 Quiz 1 15 1
12 Takım/Grup Çalışması 1 15 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
4 Quiz 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
12 Takım/Grup Çalışması 5 1 5
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 30 1 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 45 1 45
52 Quiz için Bireysel Çalışma 1 1 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel Kavramlar 1 Temel Kavramlar.pptx
2 Bilgisayar Donanımı 2 Bilgisayar Donanımı.pptx
3 Sözcük İşlemciler 3 Kelime işlemciler.pptx
4 Hesap Tabloları 4 Hesap Tabloları.pptx
5 Sunum Teknolojileri 5 Sunum Teknolojileri.pptx
6 İnternet Teknolojileri 6 İnternet Teknolojileri.pptx
7 Taşınabilir Teknolojiler 7 Taşınabilir Teknolojiler.pptx
8 Sosyal Ağlar ve sosyal medya 8 Sosyal ağ.pptx
9 Ara Sınav Haftası
10 Bilişim Hukuku ve Etiği 10 Bilişim Hukuku ve Etiği.pptx
11 E-öğrenme ve E-devlet uygulamaları 11 E-öğrenme ve E-devlet uygulamaları.pptx
12 Bilgisayar ve Ağ Güvenliği 12 Bilgisayar ve Ağ Güvenliği.pptx
13 Günümüzde Bilişimin Stratejik Teknolojileri 13 Günümüzde Bilişimin Stratejik Teknolojileri.pptx
14 Genel Tekrar 14 Genel Tekrar.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1297326 Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilir.
2 1297327 Gereksinimleri karşılayacak biçimde bir süreci yönetme becerisine sahip olabilir.
3 1297328 Mesleki süreçleri planlama ve uygulama becerisini kazanabilir.
4 1297329 Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64339 Beden eğitimi ve spor alanının belli başlı kavramlarını, varsayımlarını, tartışmalarını, araştırma ve inceleme yöntemlerini kullanabilme
2 64340 Öğreteceği alan ile ilgili bilgileri, diğer konu alanları ile ilişkilendirerek; alanın okul çapında uygulanan program içindeki yerini anlayabilme
3 64341 Farklı bakış açılarını kabul ederek bilginin nasıl geliştiğini öğrencilere aktarabilme
4 64342 Öğrettiği alana ilişkin gelişmeleri yakından izleyerek, günlük yaşamla ilişkisini kurabilme
5 64343 Sürekli öğrenmeyi alışkanlık hale getirerek alana ile ilgili faaliyetlere ve alanın öğretimi konusundaki profesyonel etkinliklere aktif olarak katılabilme
6 64344 Öğrencilerin çeşitli özelliklerini (fiziksel,sosyo-ekonomik,zihinsel,duygusal ve psikomotor) tanıyabilme
7 64345 Eleştirel düşünme, problem çözme ve performans becerilerine ait gelişmelerini özendirmek için çeşitli öğretim stratejilerini uygulayabilme
8 64346 Öğrencilerin aktif biçimde ders katıldığı, anlamlı ve kalıcı öğrenmenin oluştuğu, öğrencinin kendini güvende hissettiği bir öğrenme ortamı oluşturabilmek için gerekli olan birey ve grup yönetimi ilke vs stratejilerini uygulayabilme
9 64347 Öğrencinin bilişsel, duyuşsal sosyal fiziksel gelişimini sürekli olarak değerlendirmek için formal ve informal değerlendirme stratejilerini kullanabilme
10 64348 Öğrencilerin sağlıklı bir biçimde gelişmelerini sağlayabilmeleri için kendilerini tanıma, okula uyum, fiziksel gelişmeleri ile ilgili sınıf içi ve dışı etkinlikleri, başarı düzeyleri, öğrenme ve çalışma alışkanlıkları ilgi ve yetenekleri ile meslek seçimi konularında rehberlik yapabilme
11 64349 Bedensel, ruhsal ve zihinsel özellikler bakımından, özel eğitime gereksinim duyan öğrencilere, özelliklerine uygun olanak ve fırsatlarını yaratabilme
12 64350 Ergenlerin nasıl öğrendiklerini, nasıl geliştiklerini bilerek ve onlara entellektüel, mesleki, toplumsal ve kişisel gelişimlerini destekleyecek öğrenme fırsatları oluşturabilme
13 64351 Eğitim sisteminin temel ilkeleri, amaçları, sorunları ve geleceği hakkında duyarlılık gösterebilme
14 64352 Öğretmenlik mesleği için geçerli olan etik kurallara her zaman uygun davranabilme
15 64353 Toplumda spor kültürünün oluşturulması, farklı sporların tanıtılması ve spora katılımın yaygınlaştırılması için geçerli stratejiler geliştirebilme
16 64354 Sporda yetenek tarama ve seçme kriterlerini kullanarak farklı spor branşlarına yatkın yetenekleri ortaya çıkarabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 3 1 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3
3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 3 3 3 3 3 4 2 3 2 2 1 1 1 2 1 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek