Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
AEBÖ103 İnsan Anatomisi ve Kinesiyoloji 927001 1 1 3

Dersin Amacı

İNSAN ANATOMİSİ, SİNDİRİM,SİNİR,ÜREME,DOLAŞIM,BOŞALTIM GİBİ SİSTEMLER ÖĞRETİLMESİ, BU ALANDAKİ ÖZEL VE DETAYLI BİLGİLERİN VERİLMESİ VE BU BİLGİLERE ULAŞABİLME METOTLARININ ÖĞRETİLMESİ. KAS VE İSKELET SİSTEMİ BİLGİLERİN VERİLMESİ. HAREKET ANALİZLERİ YORUMLAYABİLME.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Levent BAYRAM

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. İnsan Anatomisine Giriş - Prof. Dr. L. Bilkem Süzen 2008. 2. Hareket Sistemi Anatomisi ve Kinesiyoloji - L. Bikem Süzen - Nobel Tıp Kitabevleri 3. Yapısal Kineziyoloji - R.T. Floyd 4. İnsan Anatomisi ve Kinesiolog - Haydar Demirel, Nazan Koşar. Nobel Tıp Kitabevleri, 2006. 5. Anatomi Atlası, Birol Yayınevi. 2002 6. Speed for Sports Performance Video - Human Kinetics 7. Muscle Up with the Strength Ball Video - Human Kinetics 8. New Functional Training for Sports - Human Kinetics

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

ANATOMİK TERİMLER, ANATOMİ NEDİR?, HÜCRE VE DOKULAR, DERİ VE YARDIMCI YAPILAR, SİNİR, ÜREME, BOŞALTIM, ENDOKRİN, SOLUNUM, BAĞIŞIKLIK SİSTEMLERİ. HAREKET SİSTEMİ,BÜYÜK KAS GRUPLARIN ANALİZLERİ,SPORTİF HAREKETLERİN KASSAL ANALİZLERİ

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 80 1
4 Quiz 2 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
4 Quiz 2 1 2
5 Derse Katılım 13 3 39
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 1 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 8 1 8
52 Quiz için Bireysel Çalışma 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Anatomi kavramı. Anatominin alt dalları. Sık Kullanılan Latince kelimeler. Anatomi 1x.ppsx
2 Vücudun organizasyonu Anatomi 2x.ppsx
3 Sindirim ve Boşaltım sistemleri
4 Dolaşım sistemi
5 Solunum ve Endokrin sistemleri
6 Sinir sistemi
7 Hareket sisteminin elemanları (Kemikler, eklemler, bağlar)
8 Hareket sisteminin elemanları: Kaslar (kas tipleri, kasılma tipleri, kasların rolleri)
9 Ara Sınav
10 Vücut Segmentlerinin Hareketleri (vücut duruşları, düzlemler, eksenler ve hareketleri)
11 Gövde ve hareketlerinin kassal analizi
12 Üst üyeler ve hareketlerinin kassal analizi (omuz kemeri, kol)
13 Üst üyeler ve hareketlerinin kassal analizi (ön kol ve el)
14 Alt üyeler ve hareketlerinin kassal analizi (kalça kemeri, uyluk, baldır ve ayak)
15 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1294379 ANATOMİK TERİMLERİ AÇIKLAYABİLME
2 1294376 HÜCRE VE DOKULARIN İŞLEVİNİ VE YAPILARINI KAVRAYABİLME.
3 1294377 SİSTEMLER HAKKINDA BİLGİLERİ KAVRAYABİLME.
4 1294378 HAREKET SİSTEMİNİ (KAS VE İSKELET) KAVRAYABİLME
5 1294380 SPORTİF HAREKETLERİN MORFOLOJİK ANALİZLERİ YORUMLAYABİLME VE AÇIKLAYABİLME.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64339 Beden eğitimi ve spor alanının belli başlı kavramlarını, varsayımlarını, tartışmalarını, araştırma ve inceleme yöntemlerini kullanabilme
2 64340 Öğreteceği alan ile ilgili bilgileri, diğer konu alanları ile ilişkilendirerek; alanın okul çapında uygulanan program içindeki yerini anlayabilme
3 64341 Farklı bakış açılarını kabul ederek bilginin nasıl geliştiğini öğrencilere aktarabilme
4 64342 Öğrettiği alana ilişkin gelişmeleri yakından izleyerek, günlük yaşamla ilişkisini kurabilme
5 64343 Sürekli öğrenmeyi alışkanlık hale getirerek alana ile ilgili faaliyetlere ve alanın öğretimi konusundaki profesyonel etkinliklere aktif olarak katılabilme
6 64344 Öğrencilerin çeşitli özelliklerini (fiziksel,sosyo-ekonomik,zihinsel,duygusal ve psikomotor) tanıyabilme
7 64345 Eleştirel düşünme, problem çözme ve performans becerilerine ait gelişmelerini özendirmek için çeşitli öğretim stratejilerini uygulayabilme
8 64346 Öğrencilerin aktif biçimde ders katıldığı, anlamlı ve kalıcı öğrenmenin oluştuğu, öğrencinin kendini güvende hissettiği bir öğrenme ortamı oluşturabilmek için gerekli olan birey ve grup yönetimi ilke vs stratejilerini uygulayabilme
9 64347 Öğrencinin bilişsel, duyuşsal sosyal fiziksel gelişimini sürekli olarak değerlendirmek için formal ve informal değerlendirme stratejilerini kullanabilme
10 64348 Öğrencilerin sağlıklı bir biçimde gelişmelerini sağlayabilmeleri için kendilerini tanıma, okula uyum, fiziksel gelişmeleri ile ilgili sınıf içi ve dışı etkinlikleri, başarı düzeyleri, öğrenme ve çalışma alışkanlıkları ilgi ve yetenekleri ile meslek seçimi konularında rehberlik yapabilme
11 64349 Bedensel, ruhsal ve zihinsel özellikler bakımından, özel eğitime gereksinim duyan öğrencilere, özelliklerine uygun olanak ve fırsatlarını yaratabilme
12 64350 Ergenlerin nasıl öğrendiklerini, nasıl geliştiklerini bilerek ve onlara entellektüel, mesleki, toplumsal ve kişisel gelişimlerini destekleyecek öğrenme fırsatları oluşturabilme
13 64351 Eğitim sisteminin temel ilkeleri, amaçları, sorunları ve geleceği hakkında duyarlılık gösterebilme
14 64352 Öğretmenlik mesleği için geçerli olan etik kurallara her zaman uygun davranabilme
15 64353 Toplumda spor kültürünün oluşturulması, farklı sporların tanıtılması ve spora katılımın yaygınlaştırılması için geçerli stratejiler geliştirebilme
16 64354 Sporda yetenek tarama ve seçme kriterlerini kullanarak farklı spor branşlarına yatkın yetenekleri ortaya çıkarabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 4 3 5 3 4 3 3 3 3 3 2 2 5
2 5 5 4 3 4 5 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4
3 5 5 4 4 4 5 4 4 4 2 3 4 3 4 2 5
4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 3 4 3 4 4 3 5
5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 3 3 5 5 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek