Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
AEBÖ105 Hareket Eğitimi 927001 1 1 3

Dersin Amacı

Temel hareket becerilerinin öğrenilmesini sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör. Deniz GÜNAY DEREBAŞI

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Landy.M.,J.(1992)P.E. Activities.Parker Publishing Company. Graham.G.,Holt/Hale.A.,Parker.M.(2010) Children Moving MEB 1-4 İlköğretim Oyun ve Fiziki Etkinlikler dersi ulusal program- FEK kartları

Dersin İçeriği

Bu ders hareket yetkinliğinin tanımını, çeşitli becerileri öğrenmelerini ve geliştirmelerini sağlamak için vücut, alan, efor, hareket ilişkileri kavramlarını birleştirerek dengeleme hareketlerini, yer değiştirme hareketlerini, nesne kontrolünü gerektiren birleştirilmiş hareketlerin temel becerilerini ve öğretimini kapsamaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 5 5 25
29 Bireysel Çalışma 5 5 25
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 5 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 1 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hareket eğitimi kavramları (vücut farkındalığı) Hareket eğitimi kavramları (vücut farkındalığı) YAŞAR DOĞU SPOR BİLİMLERİ.docx
2 Hareket eğitimi kavramları ( efor farkındalığı) Hareket eğitimi kavramları ( efor farkındalığı) YAŞAR DOĞU SPOR BİLİMLERİ.docx
3 Hareket eğitimi kavramları (alan farkındalığı) Hareket eğitimi kavramları (alan farkındalığı) YAŞAR DOĞU SPOR BİLİMLERİ.docx
4 Hareket eğitimi kavramları (hareket ilişkileri farkındalığı) Hareket eğitimi kavramları (hareket ilişkileri farkındalığı) YAŞAR DOĞU SPOR BİLİMLERİ.docx
5 Temel hareket beceri uygulamaları (yer değiştirme hareketleri) Temel hareket beceri uygulamaları (yer değiştirme hareketleri) YAŞAR DOĞU SPOR BİLİMLERİ.docx
6 quiz quiz YAŞAR DOĞU SPOR BİLİMLERİ.docx
7 Temel hareket beceri uygulamaları (nesne kontrolü hareketleri) Temel hareket beceri uygulamaları (nesne kontrolü hareketleri) YAŞAR DOĞU SPOR BİLİMLERİ.docx
8 Temel hareket beceri uygulamaları (dengeleme hareketleri) Temel hareket beceri uygulamaları (dengeleme hareketleri) YAŞAR DOĞU SPOR BİLİMLERİ.docx
9 ARA SINAV
10 Temel hareket beceri uygulamaları (yer değiştirme -nesne kontrolü hareketleri) Temel hareket beceri uygulamaları (yer değiştirme -nesne kontrolü hareketleri) YAŞAR DOĞU SPOR BİLİMLERİ.docx
11 Temel hareket beceri uygulamaları (dengeleme,yer değiştirme hareketleri) Temel hareket beceri uygulamaları (dengeleme,yer değiştirme hareketleri) YAŞAR DOĞU SPOR BİLİMLERİ.docx
12 quiz quiz YAŞAR DOĞU SPOR BİLİMLERİ.docx
13 Temel hareket beceri uygulamaları (dengeleme,yer değiştirme hareketleri) Temel hareket beceri uygulamaları (dengeleme,yer değiştirme hareketleri) YAŞAR DOĞU SPOR BİLİMLERİ.docx
14 Temel hareket beceri uygulamaları (dengeleme,yer değiştirme hareketleri) Temel hareket beceri uygulamaları (dengeleme,yer değiştirme hareketleri) YAŞAR DOĞU SPOR BİLİMLERİ.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1291169 Hareket becerileri ile ilgili kavram ve ilkeleri açıklar.
2 1291170 Yer değiştirme hareketlerini vücut, alan farkındalığı ve hareket ilişkilerini kullanarak yapar
3 1291171 Nesne kontrolü gerektiren hareketleri vücut, alan farkındalığı ve hareket ilişkilerini kullanarak yapar.
4 1291172 Dengeleme hareketlerini vücut, alan farkındalığı ve hareket ilişkilerini kullanarak yapar.
5 1291173 Çeşitli strateji ve taktikler kullanarak birleştirilmiş hareket becerilerini geliştirir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64339 Beden eğitimi ve spor alanının belli başlı kavramlarını, varsayımlarını, tartışmalarını, araştırma ve inceleme yöntemlerini kullanabilme
2 64340 Öğreteceği alan ile ilgili bilgileri, diğer konu alanları ile ilişkilendirerek; alanın okul çapında uygulanan program içindeki yerini anlayabilme
3 64341 Farklı bakış açılarını kabul ederek bilginin nasıl geliştiğini öğrencilere aktarabilme
4 64342 Öğrettiği alana ilişkin gelişmeleri yakından izleyerek, günlük yaşamla ilişkisini kurabilme
5 64343 Sürekli öğrenmeyi alışkanlık hale getirerek alana ile ilgili faaliyetlere ve alanın öğretimi konusundaki profesyonel etkinliklere aktif olarak katılabilme
6 64344 Öğrencilerin çeşitli özelliklerini (fiziksel,sosyo-ekonomik,zihinsel,duygusal ve psikomotor) tanıyabilme
7 64345 Eleştirel düşünme, problem çözme ve performans becerilerine ait gelişmelerini özendirmek için çeşitli öğretim stratejilerini uygulayabilme
8 64346 Öğrencilerin aktif biçimde ders katıldığı, anlamlı ve kalıcı öğrenmenin oluştuğu, öğrencinin kendini güvende hissettiği bir öğrenme ortamı oluşturabilmek için gerekli olan birey ve grup yönetimi ilke vs stratejilerini uygulayabilme
9 64347 Öğrencinin bilişsel, duyuşsal sosyal fiziksel gelişimini sürekli olarak değerlendirmek için formal ve informal değerlendirme stratejilerini kullanabilme
10 64348 Öğrencilerin sağlıklı bir biçimde gelişmelerini sağlayabilmeleri için kendilerini tanıma, okula uyum, fiziksel gelişmeleri ile ilgili sınıf içi ve dışı etkinlikleri, başarı düzeyleri, öğrenme ve çalışma alışkanlıkları ilgi ve yetenekleri ile meslek seçimi konularında rehberlik yapabilme
11 64349 Bedensel, ruhsal ve zihinsel özellikler bakımından, özel eğitime gereksinim duyan öğrencilere, özelliklerine uygun olanak ve fırsatlarını yaratabilme
12 64350 Ergenlerin nasıl öğrendiklerini, nasıl geliştiklerini bilerek ve onlara entellektüel, mesleki, toplumsal ve kişisel gelişimlerini destekleyecek öğrenme fırsatları oluşturabilme
13 64351 Eğitim sisteminin temel ilkeleri, amaçları, sorunları ve geleceği hakkında duyarlılık gösterebilme
14 64352 Öğretmenlik mesleği için geçerli olan etik kurallara her zaman uygun davranabilme
15 64353 Toplumda spor kültürünün oluşturulması, farklı sporların tanıtılması ve spora katılımın yaygınlaştırılması için geçerli stratejiler geliştirebilme
16 64354 Sporda yetenek tarama ve seçme kriterlerini kullanarak farklı spor branşlarına yatkın yetenekleri ortaya çıkarabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 2 4 5 5 4 5 3 2 5 4 5 2 3 2
2 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 3 3 5 4 2 2
3 5 4 5 4 5 4 3 5 4 4 3 5 4 3 4 4
4 4 5 4 5 5 3 3 5 5 4 4 5 3 5 4 3
5 3 3 3 5 4 4 5 5 3 2 4 4 4 5 5 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek