Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EGMB103 Eğitim Psikolojisi 927001 1 2 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilerin öğrenme ve gelişim kuram ve modelleri hakkında bilgilenmesini sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Abdulnasır Bayram

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1)Editör:Ersanlı ve Uzman; Eğitim Psikolojisi,İst, Lisans yayıncılık, 2007 2) Editör Binnur, Yeşilyaprak ,Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi, Ankara Pegem yayıncılık, Mart 2005 3)Selçuk, Ziya, Eğitim Psikolojisi, Nobel Yayınları,2009, Ankara 4) Ersanlı, Kurtman, Davranışlarımız, Eser Matbaası, 2005 , Samsun 5)Yeşilyaprak, B.,Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi, PegemA Yayıncılık, Ankara, 2003. 6)Cüceloğlu, D; İnsan ve Davranışı; İst, Remzi Kitabevi,1996 7)Yapıcı, Şenay,Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi, Anı Yayıncılık,2005, Ankara 8) Yıldırım, İbrahim, Eğitim Psikolojisi, Anı Yayıncılık, 2008 Ankara

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Gelişim ve Öğrenmeyle ilgili temel kavram ve ilkeler, öğrenmeyi etkileyen faktörler, öğrenme kuramları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 10 2 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 12 1 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Eğitim Psikolojisine Giriş PSİKOLOJİ BİLİMİNİN DOĞASI 1 hafta.ppt
2 Gelişimin Doğası Gelişimin Temel Kavramları2.hafta.ppt
3 Bedensel ve Devinsel Gelişim. bedensel gelişim 3. hafta.ppt
4 Bilişsel Gelişim BİLİŞSEL GELİŞİM 4. hafta.ppt
5 Dil Gelişimi DİL GELİŞİMİ 5. hafta.ppt
6 Kişilik Gelişimi I SİGMUND FREUD VE KİŞİLİK KURAMI.ppt
ERİK H. ERİKSON.ppt
7 Kişilik Gelişimi II JAMES MARCİA-ALFRED ADLER-CARL GUSTAV JUNG-JOHN BOWLY.ppt
AHLAK GELİŞİMİ.ppt
8 Öğrenmenin Doğası ÖĞRENMENİN DOĞASI.ppt
9 Ara sınav
10 Öğrenmede Davranışsal Yaklaşımlar ÖĞRENMEDE DAVRANIŞSAL YAKLAŞIMLAR.ppt
11 Sosyal Öğrenme Kuramı Sosyal Öğrenme Kuramı.ppt
12 Gestalt ve İnsancıl Yaklaşımda Öğrenme Gestalt ve İnsancıl Yaklaşımda Öğrenme.pptx
13 Bilgiyi İşleme Modeli Bilgiyi İşleme Modeli.pptx
14 Öğrenmeden Öğretime Öğrenmeden Öğretime.pptx.ppt

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1297695 Öğrenme ve öğrenme psikolojisi hakkında bilgi sahibi olabilir.
2 1297696 Öğrenme teorilerini öğrenebilir.
3 1297698 Motivasyon ve motivasyon teorilerini öğrenebilir.
4 1297699 Öğrenmenin doğasını anlayabilir.
5 1297701 Öğrenmenin biyolojik temellerini öğrenebilir
6 1297702 Öğrenme etkenlerini öğrenebilir
7 1297697 Öğrenmede davranışsal yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olabilir.
8 1297700 Çocukların ve ergenlerin bilişsel, sosyal ve fiziksel gelişimi hakkında bilgi sahibi olabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64339 Beden eğitimi ve spor alanının belli başlı kavramlarını, varsayımlarını, tartışmalarını, araştırma ve inceleme yöntemlerini kullanabilme
2 64340 Öğreteceği alan ile ilgili bilgileri, diğer konu alanları ile ilişkilendirerek; alanın okul çapında uygulanan program içindeki yerini anlayabilme
3 64341 Farklı bakış açılarını kabul ederek bilginin nasıl geliştiğini öğrencilere aktarabilme
4 64342 Öğrettiği alana ilişkin gelişmeleri yakından izleyerek, günlük yaşamla ilişkisini kurabilme
5 64343 Sürekli öğrenmeyi alışkanlık hale getirerek alana ile ilgili faaliyetlere ve alanın öğretimi konusundaki profesyonel etkinliklere aktif olarak katılabilme
6 64344 Öğrencilerin çeşitli özelliklerini (fiziksel,sosyo-ekonomik,zihinsel,duygusal ve psikomotor) tanıyabilme
7 64345 Eleştirel düşünme, problem çözme ve performans becerilerine ait gelişmelerini özendirmek için çeşitli öğretim stratejilerini uygulayabilme
8 64346 Öğrencilerin aktif biçimde ders katıldığı, anlamlı ve kalıcı öğrenmenin oluştuğu, öğrencinin kendini güvende hissettiği bir öğrenme ortamı oluşturabilmek için gerekli olan birey ve grup yönetimi ilke vs stratejilerini uygulayabilme
9 64347 Öğrencinin bilişsel, duyuşsal sosyal fiziksel gelişimini sürekli olarak değerlendirmek için formal ve informal değerlendirme stratejilerini kullanabilme
10 64348 Öğrencilerin sağlıklı bir biçimde gelişmelerini sağlayabilmeleri için kendilerini tanıma, okula uyum, fiziksel gelişmeleri ile ilgili sınıf içi ve dışı etkinlikleri, başarı düzeyleri, öğrenme ve çalışma alışkanlıkları ilgi ve yetenekleri ile meslek seçimi konularında rehberlik yapabilme
11 64349 Bedensel, ruhsal ve zihinsel özellikler bakımından, özel eğitime gereksinim duyan öğrencilere, özelliklerine uygun olanak ve fırsatlarını yaratabilme
12 64350 Ergenlerin nasıl öğrendiklerini, nasıl geliştiklerini bilerek ve onlara entellektüel, mesleki, toplumsal ve kişisel gelişimlerini destekleyecek öğrenme fırsatları oluşturabilme
13 64351 Eğitim sisteminin temel ilkeleri, amaçları, sorunları ve geleceği hakkında duyarlılık gösterebilme
14 64352 Öğretmenlik mesleği için geçerli olan etik kurallara her zaman uygun davranabilme
15 64353 Toplumda spor kültürünün oluşturulması, farklı sporların tanıtılması ve spora katılımın yaygınlaştırılması için geçerli stratejiler geliştirebilme
16 64354 Sporda yetenek tarama ve seçme kriterlerini kullanarak farklı spor branşlarına yatkın yetenekleri ortaya çıkarabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 1 4 4 3 5 4 4 3 2 4 3 4 3 4 1 1
2 1 4 4 3 5 4 4 3 2 4 3 4 3 4 1 1
3 1 4 4 3 5 4 4 3 2 4 3 4 3 4 1 1
4 1 4 4 3 5 4 4 3 2 4 3 4 3 4 1 1
5 1 4 4 3 5 4 4 3 2 4 3 4 3 4 1 1
6 1 4 4 3 5 4 4 3 2 4 3 4 3 4 1 1
7 1 4 4 3 5 4 4 3 2 4 3 4 3 4 1 1
8 1 4 4 3 5 4 4 3 2 4 3 4 3 4 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek