Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EGMB104 Eğitim Felsefesi 927001 1 2 3

Dersin Amacı

Eğitimi, felsefenin temel konuları ve sorun alanları çerçevesinde incelemek. Bu çerçevede Batı felsefesinin yanı sıra İslam ve Türk felsefesinde de eğitimle ilgili düşünceleri ele almak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Özgür Atakan

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Uludağ, Z. (2019). Eğitim Felsefesi. Ankara: Nobel.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Felsefenin temel konuları ve sorun alanları; varlık, bilgi, ahlak/değerler felsefesi ve eğitim. Temel felsefi akımlar ve eğitim: İdealizm, realizm, natüralizm. Temel felsefi akımlar ve eğitim: Ampirizm, rasyonalizm, pragmatizm. Temel felsefi akımlar ve eğitim: Varoluşçuluk, analitik felsefe. Eğitim felsefesi ve eğitim akımları: Daimicilik, esasicilik, ilerlemecilik. Eğitim felsefesi ve eğitim akımları: Varoluşçu eğitim, eleştirel/radikal eğitim. İslam dünyasında ve Batıda bazı felsefecilerin eğitim görüşleri: Platon, Aristoteles, Sokrates. İslam dünyasında ve Batıda bazı felsefecilerin eğitim görüşleri: İbn-i Sina, Farabi. İslam dünyasında ve Batıda bazı felsefecilerin eğitim görüşleri: John Locke, Thomas Hobbes, J. J. Rousseau, I. Kant. İnsan doğası, bireysel farklılıklar ve eğitim. Siyasi ve ekonomik ideolojiler ve eğitim. Türkiye’de modernleşme sürecinde etkili olan düşünce akımları ve eğitim. Türk eğitim sisteminin felsefi temelleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
10 Tartışma 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Felsefenin temel konuları ve sorun alanları; varlık, bilgi, ahlak/değerler felsefesi ve eğitim. 1. HAFTA.ppt
2 Temel felsefi akımlar ve eğitim: İdealizm, realizm, natüralizm. 2. HAFTA.ppt
3 Temel felsefi akımlar ve eğitim: Ampirizm, rasyonalizm, pragmatizm. 3. HAFTA.ppt
4 Temel felsefi akımlar ve eğitim: Varoluşçuluk, analitik felsefe. 4. HAFTA.ppt
5 Eğitim felsefesi ve eğitim akımları: Daimicilik, esasicilik, ilerlemecilik. 5. HAFTA.ppt
6 Eğitim felsefesi ve eğitim akımları: Varoluşçu eğitim, eleştirel/radikal eğitim. 6. HAFTA.ppt
7 İslam dünyasında ve Batıda bazı felsefecilerin eğitim görüşleri: Platon, Aristoteles, Sokrates. 7. HAFTA.ppt
8 İslam dünyasında ve Batıda bazı felsefecilerin eğitim görüşleri: İbn-i Sina, Farabi. 8. HAFTA.ppt
9 VİZE SINAVI 9. HAFTA.ppt
10 İslam dünyasında ve Batıda bazı felsefecilerin eğitim görüşleri: John Locke, Thomas Hobbes, J. J. Rousseau, I. Kant. 10. HAFTA.ppt
11 İnsan doğası, bireysel farklılıklar ve eğitim. 11. HAFTA.ppt
12 Siyasi ve ekonomik ideolojiler ve eğitim. 12. HAFTA.ppt
13 Türkiye’de modernleşme sürecinde etkili olan düşünce akımları ve eğitim. 13. HAFTA.ppt
14 Türk eğitim sisteminin felsefi temelleri. 14. HAFTA.ppt
15 FİNAL SINAVI. 15. HAFTA.ppt

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1344092 Felsefe ve eğitimin temel kavramlarını açıklayarak aralarında ilişki kurar.
2 1344093 Temel felsefi ekollerin eğitime olan etkisini açıklar.
3 1344094 Eğitim Felsefesinin temel problemlerini ve ekollerini açıklar.
4 1344095 İslam dünyası ve Batı filozoflarının eğitim görüşlerini bilir.
5 1344096 İdeoloji ve eğitim ilişkisini bilir.
6 1344097 Türk modernleşmesi ve Türk eğitim düşüncesi arasındaki felsefi bağlantıları ifade eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64339 Beden eğitimi ve spor alanının belli başlı kavramlarını, varsayımlarını, tartışmalarını, araştırma ve inceleme yöntemlerini kullanabilme
2 64340 Öğreteceği alan ile ilgili bilgileri, diğer konu alanları ile ilişkilendirerek; alanın okul çapında uygulanan program içindeki yerini anlayabilme
3 64341 Farklı bakış açılarını kabul ederek bilginin nasıl geliştiğini öğrencilere aktarabilme
4 64342 Öğrettiği alana ilişkin gelişmeleri yakından izleyerek, günlük yaşamla ilişkisini kurabilme
5 64343 Sürekli öğrenmeyi alışkanlık hale getirerek alana ile ilgili faaliyetlere ve alanın öğretimi konusundaki profesyonel etkinliklere aktif olarak katılabilme
6 64344 Öğrencilerin çeşitli özelliklerini (fiziksel,sosyo-ekonomik,zihinsel,duygusal ve psikomotor) tanıyabilme
7 64345 Eleştirel düşünme, problem çözme ve performans becerilerine ait gelişmelerini özendirmek için çeşitli öğretim stratejilerini uygulayabilme
8 64346 Öğrencilerin aktif biçimde ders katıldığı, anlamlı ve kalıcı öğrenmenin oluştuğu, öğrencinin kendini güvende hissettiği bir öğrenme ortamı oluşturabilmek için gerekli olan birey ve grup yönetimi ilke vs stratejilerini uygulayabilme
9 64347 Öğrencinin bilişsel, duyuşsal sosyal fiziksel gelişimini sürekli olarak değerlendirmek için formal ve informal değerlendirme stratejilerini kullanabilme
10 64348 Öğrencilerin sağlıklı bir biçimde gelişmelerini sağlayabilmeleri için kendilerini tanıma, okula uyum, fiziksel gelişmeleri ile ilgili sınıf içi ve dışı etkinlikleri, başarı düzeyleri, öğrenme ve çalışma alışkanlıkları ilgi ve yetenekleri ile meslek seçimi konularında rehberlik yapabilme
11 64349 Bedensel, ruhsal ve zihinsel özellikler bakımından, özel eğitime gereksinim duyan öğrencilere, özelliklerine uygun olanak ve fırsatlarını yaratabilme
12 64350 Ergenlerin nasıl öğrendiklerini, nasıl geliştiklerini bilerek ve onlara entellektüel, mesleki, toplumsal ve kişisel gelişimlerini destekleyecek öğrenme fırsatları oluşturabilme
13 64351 Eğitim sisteminin temel ilkeleri, amaçları, sorunları ve geleceği hakkında duyarlılık gösterebilme
14 64352 Öğretmenlik mesleği için geçerli olan etik kurallara her zaman uygun davranabilme
15 64353 Toplumda spor kültürünün oluşturulması, farklı sporların tanıtılması ve spora katılımın yaygınlaştırılması için geçerli stratejiler geliştirebilme
16 64354 Sporda yetenek tarama ve seçme kriterlerini kullanarak farklı spor branşlarına yatkın yetenekleri ortaya çıkarabilme