Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HİT109 Bilgisayar Uygulamaları 927001 1 1 4

Dersin Amacı

Bilgisayar sistemleri, İnternet ve yaygın kullanılan servisler hakkında temel bilgiler verilerek işletim sistemi (Windows) ve ofis uygulama programlarının (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint) temel seviyede kullanım becerilerini kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr.Üyesi Sinan KAYA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Microsoft Office eğitim paketleri, https://support.office.com/tr-tr/office-training-center Vermaat, M.E., Sebok, S.L., Freund, S.M., Campbell, J.T., ve Frydenberg, M. (2018). Discovering Computers ©2018: Digital Technology, Data, and Devices, 1st Edition. Cengage Learning. Parsons, J.J. (2018). New Perspectives on Computer Concepts 2018: Comprehensive, 20th Edition. Cengage Learning. Çizgi Tagem eğitim paketleri, http://www.cizgi-tagem.org Campbell, J.T., Freund, S.M., Frydenberg, M., Last, M.Z., Pratt, P.J., Sebok, S.L. ve Vermaat, M.E. (2017). Shelly Cashman Series® Discovering Computers ve Microsoft® Office 365 ve Office 2016: A Fundamental Combined Approach, 1st Edition. Cengage Learning. Ders notları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bilgi ve iletişim teknolojileri ile ilgili temel kavramlar, donanım birimleri ve yazılım çeşitleri, işletim sistemi kullanımı, kelime işlemci programı (MS Word), sunu programı (MS PowerPoint), elektronik hesap tablosu programı (MS Excel) kullanımı, çevrimiçi ofis araçlarının ve bulut teknolojilerinin kullanımı.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 3 39
6 Uygulama/Pratik 13 2 26
29 Bireysel Çalışma 13 1 13
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 5 10
54 Ev Ödevi 3 3 9

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilgi ve iletişim teknolojileriyle ilgili temel kavramlar, Google servislerinin tanıtımı
2 Bilgisayarın donanım birimleri http://www.khanacademy.org.tr/bilgisayar-dunyasi/bilgisayar-bilimi/bilgisayarlar-nasil-calisir/bilgisayarlar-nasil-calisir/bilgisayarlar-nasil-calisir-/12116
http://www.khanacademy.org.tr/bilgisayar-dunyasi/bilgisayar-bilimi/bilgisayarlar-nasil-calisir/bilgisayarlar-nasil-calisir/bir-bilgisayari-bilgisayar-yapan-sey-nedir-/12145
http://www.khanacademy.org.tr/bilgisayar-dunyasi/bilgisayar-bilimi/bilgisayarlar-nasil-calisir/bilgisayarlar-nasil-calisir/%C4%B0kili-sistem-ve-veri/12230
http://www.khanacademy.org.tr/bilgisayar-dunyasi/bilgisayar-bilimi/bilgisayarlar-nasil-calisir/bilgisayarlar-nasil-calisir/cpu,-bellek,-giris-ve-cikis/12218
http://www.khanacademy.org.tr/bilgisayar-dunyasi/bilgisayar-bilimi/bilgisayarlar-nasil-calisir/bilgisayarlar-nasil-calisir/donanim-ve-yazilim/12206
3 İşletim sistemi kullanımı
4 İşletim sistemi kullanımı https://support.microsoft.com/tr-tr/hub/4338813/windows-help?os=windows-10
5 Kelime işlemci programının (MS Word) kullanımı https://support.office.com/tr-TR/word
6 Kelime işlemci programının (MS Word) kullanımı https://support.office.com/tr-TR/word
7 Elektronik Sunu programının (MS PowerPoint) kullanımı https://support.office.com/tr-tr/powerpoint
8 Elektronik Sunu programının (MS PowerPoint) kullanımı https://support.office.com/tr-tr/powerpoint
9 Ara sınav
10 Elektronik hesap tablosu programının (MS Excel) kullanımı https://support.office.com/tr-tr/excel
11 Elektronik hesap tablosu programının (MS Excel) kullanımı https://support.office.com/tr-tr/excel
12 Çevrimiçi ofis araçlarının ve bulut teknolojilerinin kullanımı https://support.google.com/drive
https://support.google.com/docs
13 Çevrimiçi ofis araçlarının ve bulut teknolojilerinin kullanımı https://support.google.com/docs
https://support.google.com/drive
14 Öğrenci projelerinin değerlendirilmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1280985 Bilgisayarı oluşturan temel donanım parçalarını tanır.
2 1280986 Çevrimiçi araçları kullanarak resim, ses ve video dosyalarını düzenler.
3 1280987 Windows işletim sistemini kullanır.
4 1280988 Kelime işlem programında belge oluşturur.
5 1280989 Hesap tablosu programında formül ve grafik içeren dokümanlar hazırlar.
6 1280990 Elektronik sunu hazırlama programını kullanarak çojklu ortam öğelerini içeren sunular hazırlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68323 Halkla ilişkiler disiplininin ve ilişkili olduğu disiplinlerin temel kavramlarını kavrama ve disiplinler arasındaki ilişkileri kurabilme.
2 68324 Halkla ilişkiler ve tanıtım disiplini ile ilgili süreçleri araştırabilme, planlayabilme, uygulayabilme ve denetleyebilme.
3 68332 Kurumsal iletişim, itibar, değer, sosyal sorumluluk, algılama, vb. Kavramlara yönelik sürdürülebilir gelişme ve kalite anlayışı oluşturabilme.
4 68330 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan Mesleki ve Etik Sorumluluk Bilincine Sahip Olma.
5 68325 Halkla ilişkiler kuram ve uygulamalarının uluslararası ve ulusal çevrede mevcut/olası durum ve sorunlara katkılarını değerlendirebilme.
6 68326 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 68333 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 68329 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.
9 68334 Halkla ilişkiler ve ilgili alanlara ilişkin stratejik düşünebilme ve stratejiler oluşturabilme.
10 68331 Ulusal ve uluslararası kültürel ve çağdaş yaklaşımları, sorunları ve olayları takip ederek mesleki görüş ve çözüm önerileri sunabilme.
11 68328 Halkla ilişkiler ve tanıtım çalışmaları ortamlarına yönelik teknik bilgi, beceri ve deneyim kazanma.
12 68327 Halkla ilişkiler çalışmalarının temel basamaklarına ilişkin araştırma, ölçme-değerlendirme süreçlerini oluşturabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 1
2 1
3 1
4 3
5 3
6 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek