Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
AEBÖ104 Cimnastik 927001 1 2 4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilerin; Genel Cimnastik ile ilgili genel kuramsal bilgilerin aktarımını, temel beceri ve tekniklerin tanıtımını ve öğretimini öğrenmelerini sağlamak. Cimnastik branşı ile ilgili temel becerileri kullanabilmelerini sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Musa Çon, Okt. Hasan TAT,Öğretim Görevlisi Arzu Yeke Altun

Ön Koşul Dersleri

YOK

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

•Şengül, E. Serbest Cimnastik, Sporsal Uygulama Dizisi 5, 2. baskı, 1996, Ankara. •Sevim Y- Şengül E. Sağlık topu ile güç geliştirme GSGM Spor eğitimi dairesi başkanlığı.1989 Ankara. •Bohumil K/Zdenek T/ Rudolf V . Gymnastıque 1200 exercices 1991 Paris. •Eric B/ Jean V. Exercises de Gymnastıque 1993 Paris.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Genel cimnastiğin tanımı, tarihsel gelişimi, düze alıştırmaları, temel cimnastik duruşları, serbest bireysel ve eşli hareketler, aletli bireysel ve işli hareketler, aletle eşli ve bireysel hareketler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 70 1
4 Quiz 2 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 3 24
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 8 4 32

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Genel cimnastik ve tarihi gelişimi 1.HAFTA CİMNASTİK.docx
2 cimnastik branşlarının tanıtımı aletlerin özellikleri 2.HAFTA CİMNASTİK.docx
3 temel cimnastik hareketlerinin öğretilmesi,öne-geriye yuvarlanmalar,amutlar ve çemberler 3.HAFTA CİMNASTİK.docx
4 temel cimnastik hareketlerinin öğretilmesi,öne-geriye yuvarlanmalar,amutlar ve çemberler 4.HAFTA CİMNASTİK.docx
5 Yürüyüş ve koşu halinde sıra azaltma ve arttırmalar 5.HAFTA CİMNASTİK.docx
6 quiz 6.HAFTA CİMNASTİK.docx
7 Bireysel ve eşli serbest hareketler 7.HAFTA CİMNASTİK.docx
8 Aletle bireysel hareketler 8.HAFTA CİMNASTİK.docx
9 vize sınavı 9.HAFTA CİMNASTİK.docx
10 Aletli bireysel hareketler 10.HAFTA CİMNASTİK.docx
11 Aletli eşli hareketler 11.HAFTA CİMNASTİK.docx
12 quiz 12.HAFTA CİMNASTİK.docx
13 Müzik eşliğinde serbest kompozisyon hazırlama 13.HAFTA CİMNASTİK.docx
14 Müzik eşliğinde serbest kompozisyon hazırlama 14.HAFTA CİMNASTİK.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1283974 Cimnastik tarihi ve disiplinleriyle ilgili temel bilgileri tanımlayabilme.
2 1283975 Genel cimnastik kurallarını sınıflayabilme
3 1283976 Genel cimnastikte kullanılan temel hareketleri yapabilme.
4 1283977 Koreorafi üretebilme ve grup çalışmaları oluşturabilme.
5 1283973 Beden eğitimi derslerinde genel cimnastik branşının kullanımını açıklayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64339 Beden eğitimi ve spor alanının belli başlı kavramlarını, varsayımlarını, tartışmalarını, araştırma ve inceleme yöntemlerini kullanabilme
2 64340 Öğreteceği alan ile ilgili bilgileri, diğer konu alanları ile ilişkilendirerek; alanın okul çapında uygulanan program içindeki yerini anlayabilme
3 64341 Farklı bakış açılarını kabul ederek bilginin nasıl geliştiğini öğrencilere aktarabilme
4 64342 Öğrettiği alana ilişkin gelişmeleri yakından izleyerek, günlük yaşamla ilişkisini kurabilme
5 64343 Sürekli öğrenmeyi alışkanlık hale getirerek alana ile ilgili faaliyetlere ve alanın öğretimi konusundaki profesyonel etkinliklere aktif olarak katılabilme
6 64344 Öğrencilerin çeşitli özelliklerini (fiziksel,sosyo-ekonomik,zihinsel,duygusal ve psikomotor) tanıyabilme
7 64345 Eleştirel düşünme, problem çözme ve performans becerilerine ait gelişmelerini özendirmek için çeşitli öğretim stratejilerini uygulayabilme
8 64346 Öğrencilerin aktif biçimde ders katıldığı, anlamlı ve kalıcı öğrenmenin oluştuğu, öğrencinin kendini güvende hissettiği bir öğrenme ortamı oluşturabilmek için gerekli olan birey ve grup yönetimi ilke vs stratejilerini uygulayabilme
9 64347 Öğrencinin bilişsel, duyuşsal sosyal fiziksel gelişimini sürekli olarak değerlendirmek için formal ve informal değerlendirme stratejilerini kullanabilme
10 64348 Öğrencilerin sağlıklı bir biçimde gelişmelerini sağlayabilmeleri için kendilerini tanıma, okula uyum, fiziksel gelişmeleri ile ilgili sınıf içi ve dışı etkinlikleri, başarı düzeyleri, öğrenme ve çalışma alışkanlıkları ilgi ve yetenekleri ile meslek seçimi konularında rehberlik yapabilme
11 64349 Bedensel, ruhsal ve zihinsel özellikler bakımından, özel eğitime gereksinim duyan öğrencilere, özelliklerine uygun olanak ve fırsatlarını yaratabilme
12 64350 Ergenlerin nasıl öğrendiklerini, nasıl geliştiklerini bilerek ve onlara entellektüel, mesleki, toplumsal ve kişisel gelişimlerini destekleyecek öğrenme fırsatları oluşturabilme
13 64351 Eğitim sisteminin temel ilkeleri, amaçları, sorunları ve geleceği hakkında duyarlılık gösterebilme
14 64352 Öğretmenlik mesleği için geçerli olan etik kurallara her zaman uygun davranabilme
15 64353 Toplumda spor kültürünün oluşturulması, farklı sporların tanıtılması ve spora katılımın yaygınlaştırılması için geçerli stratejiler geliştirebilme
16 64354 Sporda yetenek tarama ve seçme kriterlerini kullanarak farklı spor branşlarına yatkın yetenekleri ortaya çıkarabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3
2 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3
3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3
4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 2 4
5 2 4 3 3 3 2 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek