Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MBM424 Polimer Mühendisliği (TS 8) 927003 4 8 5

Dersin Amacı

Polimer bilimi ve teknolojisi hakkında bilgi vermek, Moleküler ağırlık ve sıcaklığın bir amorf polimer ve bir kristalli polimerin fiziki haline olan etkilerini öğrenme

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Müzeyyen Marşoğlu, "Plastik Malzemeler", Arpaz Matbaacılık Tesisleri, İstanbul, 1986 2- Fred W. Billmeyer JR, Textbook of Polymer Science, 3rd ed, John Wiley ve Sons Pub., Newyork,1984 3- Manas Chanda, "Introduction to Polymer Science and Chemistry; A prblem solving approach, CRC press, Newyork, 2006 4. Prof.Dr. Mehmet SAÇAK, POLİMER TEKNOLOJİSİ, 2.baskı, Gazi Kitabevi, 2012.

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Moleküler ağırlık ve sıcaklığın bir amorf polimer ve bir kristalli polimerin fiziki haline olan etkileri, Camsı geçiş sıcaklığını tanımlanması, Tg’nin üzerindeki molekül hareketleri, Camsı geçiş sıcaklığını etkileyen faktörler, zincir esnekliği ve polimerler arasındaki etkileşme kavramları, Doğal kauçuğun kimyasal formülü, Kauçuğun çekme-uzama grafiği, mekanik özellikleri, Bir kauçuk zincirinin zincir uçları arasındaki kuvveti,

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 3 42
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 11 11
54 Ev Ödevi 5 5 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Amorf bir polimerin sıcaklığı ve moleküler ağırlığı
2 Kristalli polimerin fiziki haline olan etkileri
3 Camsı geçiş sıcaklığını tanımlanmas
4 Tg’nin üzerindeki molekül hareketleri
5 Camsı geçiş sıcaklığını etkileyen faktörler
6 Zincir esnekliği ve polimerler arasındaki etkileşme kavramları
7 Doğal kauçuğun kimyasal formülü
8 Kauçuğun çekme-uzama grafiği, mekanik özellikleri
9 Bir kauçuk zincirinin zincir uçları arasındaki kuvveti
10 Tg’nin üzerindeki sıcaklıklarda bir gerilmiş lastik şeritin ısıtıldığı zamanki davranışı
11 Kauçuğun vulkanizasyonu ve şişme dengesi, kauçuğun şişme dengesindeki formülünü Flory-Huggins denklemi ile çıkarılması
12 Çift-eksenli gerilme yüklemesi koşulu oktahedral kayma gerilmesi
13 DSC ve DMA tekniklerinin çalışma prensiplerini detaylı bir şekilde açıklanması
14 Polimerlerin mekanik özelliklerini arttırabilmek için stratejiler veya yöntemler
15 Yorulma, hasar veya kırılma, moleküler ağırlık-kimyasal yapı ilişkisi
16 Camsı geçiş sıcaklığı ve erime sıcaklığı gibi kavramların yorumlanması

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1277150 Moleküler ağırlık ve sıcaklığın bir amorf polimer ve bir kristalli polimerin fiziki haline olan ilişkisi hakkında bilgi verme
2 1277151 Camsı geçiş sıcaklığını tanımlanması
3 1277152 Doğal kauçuğun kimyasal formülünü öğrenmek
4 1277153 Kauçuğun çekme-uzama grafiği, mekanik özelliklerini incelemek
5 1277154 Kauçuğun vulkanizasyonu ve şişme dengesi, kauçuğun şişme dengesindeki formülünü Flory-Huggins denklemi ile çıkarılması

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64153 Fen Bilimleri, matematik ve malzeme bilimi konularında yeterli alt yapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanabilme.
2 64154 Malzeme ile ilgili problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama.
3 64155 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama.
4 64156 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi, bilişim teknolojilerini kullanma becerisi.
5 64157 Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 64158 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveninin kazanılması.
7 64159 Bağımsız davranma, insiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.
8 64160 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi.
9 64161 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
10 64162 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, en az bir yabancı dil bilgisi.
11 64163 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
12 64164 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık
13 64165 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olma; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak.
14 64166 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, en az bir yabancı dil bilgisi
15 64167 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi, bilişim teknolojilerini kullanma becerisi.
16 64168 Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
17 64173 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir
18 64177 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır,
19 64176 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır
20 64169 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
21 64172 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir,
22 64171 - Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır,
23 64170 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır
24 64175 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir
25 64174 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır