Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
AEBÖ108 Takım Sporu 1 (Futbol) 927001 1 2 3

Dersin Amacı

Öğrenciler bu derste. Futbol un tarihi gelişimi hakkında bilgi sahibi olur. Futbol oyun kuralları çerçevesinde uygulamalara katılır, Temel teknik ve taktik becerileri gelişir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

ÖĞR. GÖR. KAZIM BIYIK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Okan, i, Eğitsel Oyunlarla Futbol, Spor yayınevi ve kitap evi, Ankara, 2011 Barth, K, Zempel, U, Çeviri, Bağırgan, T, Futbol Öğreniyorum, Spor yayınevi ve kitap evi, Ankara, 2009 Aksoy, F, Futbol Alt Yapıda Saha İçi Uygulamaları, Erol Ofset, Samsun, 2008

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tanım, tarihçe, temel duruş, pas, top kontrolü, top sürme, aldatmalar, şut, kalecilik, bireysel ve takım savunması, takım hücumu, oyun sistemleri ve kurallar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 80 1
12 Takım/Grup Çalışması 1 10 1
15 Gösterme 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 3 18
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 3 18

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Futbolun Türkiye de ve dünya da ki gelişimi, futbol oyun kuralları. FUTBOL 1. HAFTA.pptx
2 Topla bütünlük, top sürme çeşitleri, aldatmalar. FUTBOL 2. HAFTA.pptx
3 Ayak içi pas tekniği ve ayak içi top kontrolü bileşik hareket. FUTBOL 3. HAFTA.pptx
4 Ayak üstü vuruş tekniği ve şut çalışması. FUTBOL 4. HAFTA.pptx
5 İç üst vuruş tekniği, FUTBOL 5. HAFTA.pptx
6 Dış vuruş tekniği, FUTBOL 6. HAFTA.pptx
7 Kafa vuruş tekniği ve top kontrol çalışmaları, FUTBOL 7. HAFTA.pptx
8 Ara sınav FUTBOL 8. HAFTA.pptx
9 Futbol da maç ısınması, oyun sistemleri. FUTBOL 9. HAFTA.pptx
10 Bireysel ve takım savunması, FUTBOL 10. HAFTA.pptx
11 Savunma ve hücum taktikleri, FUTBOL 11. HAFTA.pptx
12 Futbol maçı. Oyunsal formda uygulamalar. FUTBOL 12. HAFTA.pptx
13 Futbol maçı. Oyunsal formda uygulamalar. FUTBOL 13. HAFTA.pptx
14 Futbol maçı. Oyunsal formda uygulamalar. FUTBOL 14. HAFTA.pptx
15 Final FUTBOL 15. HAFTA.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1285963 Futbolu okullarda öğretecek temel eğitimi kazanır,
2 1285964 Türkiye ve dünyada futbolla ilgili gelişmeleri öğrenir,
3 1285965 Bireysel ve takım savunması hakkında bilgi sahibi olur .

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64339 Beden eğitimi ve spor alanının belli başlı kavramlarını, varsayımlarını, tartışmalarını, araştırma ve inceleme yöntemlerini kullanabilme
2 64340 Öğreteceği alan ile ilgili bilgileri, diğer konu alanları ile ilişkilendirerek; alanın okul çapında uygulanan program içindeki yerini anlayabilme
3 64341 Farklı bakış açılarını kabul ederek bilginin nasıl geliştiğini öğrencilere aktarabilme
4 64342 Öğrettiği alana ilişkin gelişmeleri yakından izleyerek, günlük yaşamla ilişkisini kurabilme
5 64343 Sürekli öğrenmeyi alışkanlık hale getirerek alana ile ilgili faaliyetlere ve alanın öğretimi konusundaki profesyonel etkinliklere aktif olarak katılabilme
6 64344 Öğrencilerin çeşitli özelliklerini (fiziksel,sosyo-ekonomik,zihinsel,duygusal ve psikomotor) tanıyabilme
7 64345 Eleştirel düşünme, problem çözme ve performans becerilerine ait gelişmelerini özendirmek için çeşitli öğretim stratejilerini uygulayabilme
8 64346 Öğrencilerin aktif biçimde ders katıldığı, anlamlı ve kalıcı öğrenmenin oluştuğu, öğrencinin kendini güvende hissettiği bir öğrenme ortamı oluşturabilmek için gerekli olan birey ve grup yönetimi ilke vs stratejilerini uygulayabilme
9 64347 Öğrencinin bilişsel, duyuşsal sosyal fiziksel gelişimini sürekli olarak değerlendirmek için formal ve informal değerlendirme stratejilerini kullanabilme
10 64348 Öğrencilerin sağlıklı bir biçimde gelişmelerini sağlayabilmeleri için kendilerini tanıma, okula uyum, fiziksel gelişmeleri ile ilgili sınıf içi ve dışı etkinlikleri, başarı düzeyleri, öğrenme ve çalışma alışkanlıkları ilgi ve yetenekleri ile meslek seçimi konularında rehberlik yapabilme
11 64349 Bedensel, ruhsal ve zihinsel özellikler bakımından, özel eğitime gereksinim duyan öğrencilere, özelliklerine uygun olanak ve fırsatlarını yaratabilme
12 64350 Ergenlerin nasıl öğrendiklerini, nasıl geliştiklerini bilerek ve onlara entellektüel, mesleki, toplumsal ve kişisel gelişimlerini destekleyecek öğrenme fırsatları oluşturabilme
13 64351 Eğitim sisteminin temel ilkeleri, amaçları, sorunları ve geleceği hakkında duyarlılık gösterebilme
14 64352 Öğretmenlik mesleği için geçerli olan etik kurallara her zaman uygun davranabilme
15 64353 Toplumda spor kültürünün oluşturulması, farklı sporların tanıtılması ve spora katılımın yaygınlaştırılması için geçerli stratejiler geliştirebilme
16 64354 Sporda yetenek tarama ve seçme kriterlerini kullanarak farklı spor branşlarına yatkın yetenekleri ortaya çıkarabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4
2 5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 4
3 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek