Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EGMB202 Öğretim Teknolojileri 927001 2 3 3

Dersin Amacı

Öğretim teknolojileri ve bilgisayarın tarihçesi,donanım yapısı, işletim sistemleri kelime işlem ve sunu programları hakkında bilgi sahibi olmak, dünyada kullanılan öğretim teknoloji örnekleri hakkında bilgi sahibi olmak, yenilikçi yaklaşımların incelenmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Yıldırım Kayacan

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yazar: Prof. Dr. Yalın Kılıç Türel, Yayıncı: ASOS YAYINEVİ Öğretim Teknolojileri ve Öğrenme Araçları, Yazar: James D. Russell , Deborah L. Lowther , Sharon E. Smaldino , Clif Mims Yayınevi : Eğitim Kitabevi Yayınları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı dersinde destekli öğretme-öğrenme süreci ve materyal tasarımı konularını içermektedir. 21. yüzyılın gerektirdiği öğrenme süreçleri ve yaşantıları; bu süreçlerin nasıl tasarlanması gerektiğine değinmektedir. Eğitime teknoloji ve medya entegrasyonunu sağlamak için etkili modellerden ASSURE modeli, 21. yüzyıl öğrenme ortamlarının tasarımı, dijital cihazlar olan öğrencilerin ders ortamına katılımı; yeni teknolojik araç ve ortamların geliştirilmesi ve entegrasyonu konularından bahsedilmektedir. Ayrıca geleceğin ortamları ve süreçlerinin nasıl olacağı ve karşılaşılabilecek zorlukların farkında olma ve bu zorluklara hazırlıklı olma üzerinde durulmaktadır. Öğretim teknolojileri ve bilgisayarın tarihçesi,donanım yapısı, işletim sistemleri kelime işlem ve sunu programları hakkında bilgi sahibi olmak, dünyada kullanılan öğretim teknoloji örnekleri hakkında bilgi sahibi olmak, yenilikçi yaklaşımların incelenmesi dersin temel içeriklerini oluşturmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 80 1
7 Laboratuvar 1 10 1
29 Bireysel Çalışma 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 7 2 14
6 Uygulama/Pratik 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 1 Bilgisayarın donanımlarının montajı ve çalışma ilkelerini kavramak şletim sistemlerinin tanınması ve bilgisayara yüklenmesi 2 Bilgisayar donanımlarının işletim sistemine tanıtılması 3 Bilgisayar donanımlarının işletim sistemine tanıtılması 4 Ofis, çoklu ortam, sıkıştırma vs. gibi uygulama yazılımlarının tanınması ve yüklenmesi 5 İşletim sistemi ve verilerin yedeğini alma, yedekten geri yükleme 6 Microsoft Word programını kullanma becerileri kazanmak 7 Vize Haftası 8 Microsoft Excel programını kullanma becerileri kazanmak 9 Microsoft Powerpoint programını kullanma becerileri kazanmak 10 Microsoft Front Page programını kullanma becerileri kazanmak 11 Bilgisayar ağ kavramlarını tanımak 12 Bilgisayar ağ kavramlarını tanımak 13 Sunucu-istemci sitemlerin çalışma mantığını kavrama 14 Bilgisayarda güvenlik yazılımlarını tanımak Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Laboratuvarı EGMB202- ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1294687 Öğretim teknolojilerindeki yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olur.
2 1294688 Bu yaklaşımların beden eğitimi derslerine aktarılma becerisine sahip olur.
3 1294689 Kelime işlemci programlarıyla ileri düzey uygulamalar yapabilir.
4 1294690 Bilgisayar sistemini oluşturan temel bileşenleri (İşlemci, giriş-çıkış birimleri, depolama ve diğer çevre birimleri) tanımlayabilir.
5 1294691 İşletim sistemleri ile etkili bir biçimde çalışabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64339 Beden eğitimi ve spor alanının belli başlı kavramlarını, varsayımlarını, tartışmalarını, araştırma ve inceleme yöntemlerini kullanabilme
2 64340 Öğreteceği alan ile ilgili bilgileri, diğer konu alanları ile ilişkilendirerek; alanın okul çapında uygulanan program içindeki yerini anlayabilme
3 64341 Farklı bakış açılarını kabul ederek bilginin nasıl geliştiğini öğrencilere aktarabilme
4 64342 Öğrettiği alana ilişkin gelişmeleri yakından izleyerek, günlük yaşamla ilişkisini kurabilme
5 64343 Sürekli öğrenmeyi alışkanlık hale getirerek alana ile ilgili faaliyetlere ve alanın öğretimi konusundaki profesyonel etkinliklere aktif olarak katılabilme
6 64344 Öğrencilerin çeşitli özelliklerini (fiziksel,sosyo-ekonomik,zihinsel,duygusal ve psikomotor) tanıyabilme
7 64345 Eleştirel düşünme, problem çözme ve performans becerilerine ait gelişmelerini özendirmek için çeşitli öğretim stratejilerini uygulayabilme
8 64346 Öğrencilerin aktif biçimde ders katıldığı, anlamlı ve kalıcı öğrenmenin oluştuğu, öğrencinin kendini güvende hissettiği bir öğrenme ortamı oluşturabilmek için gerekli olan birey ve grup yönetimi ilke vs stratejilerini uygulayabilme
9 64347 Öğrencinin bilişsel, duyuşsal sosyal fiziksel gelişimini sürekli olarak değerlendirmek için formal ve informal değerlendirme stratejilerini kullanabilme
10 64348 Öğrencilerin sağlıklı bir biçimde gelişmelerini sağlayabilmeleri için kendilerini tanıma, okula uyum, fiziksel gelişmeleri ile ilgili sınıf içi ve dışı etkinlikleri, başarı düzeyleri, öğrenme ve çalışma alışkanlıkları ilgi ve yetenekleri ile meslek seçimi konularında rehberlik yapabilme
11 64349 Bedensel, ruhsal ve zihinsel özellikler bakımından, özel eğitime gereksinim duyan öğrencilere, özelliklerine uygun olanak ve fırsatlarını yaratabilme
12 64350 Ergenlerin nasıl öğrendiklerini, nasıl geliştiklerini bilerek ve onlara entellektüel, mesleki, toplumsal ve kişisel gelişimlerini destekleyecek öğrenme fırsatları oluşturabilme
13 64351 Eğitim sisteminin temel ilkeleri, amaçları, sorunları ve geleceği hakkında duyarlılık gösterebilme
14 64352 Öğretmenlik mesleği için geçerli olan etik kurallara her zaman uygun davranabilme
15 64353 Toplumda spor kültürünün oluşturulması, farklı sporların tanıtılması ve spora katılımın yaygınlaştırılması için geçerli stratejiler geliştirebilme
16 64354 Sporda yetenek tarama ve seçme kriterlerini kullanarak farklı spor branşlarına yatkın yetenekleri ortaya çıkarabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3
2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3
5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek